Monografija o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u BiH

  • Post author:
  • Post category:Knjige

Monografija-ratna-silovanja

28. 09. 2015.
IGK poziva sve prijatelje istine i pravde u svijetu da dignu svoj glas protiv izvršilaca strašnog zločina silovanja, dajte svoj glas pravednoj borbi žrtava zločina silovanja
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} smatra “Monografiju o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u BiH” kao veliki korak ka istini o zločinu silovanja i pravdi za žrtve tog strašnog zločina.
U nekim sudskim postupcima nakon Drugog svjetskog rata silovanje je bilo kvalificirano kao ratni zločin. Međunarodni sud za područje bivše Jugoslavije (MKTJ) je zaključio da se silovanje može tretirati i kažnjavati kao još teži zločin. Silovanja, prije svega Bošnjakinja, u BiH predstavljala su zločin protiv čovječnosti zato što su počinjena u okviru sistematskih napada na civile i zato što su imala karakteristike porobljavanja. Tako su seksualni zločini prvi put u historiji međunarodnog prava tretirani kao najozbiljniji zločini sami po sebi, a ne kao prateća pojava rata. Istovremeno je MKTJ pravno razjasnio što znači seksualno porobljavanje. Istaknuti su sljedeći elemente porobljavanja: činjenica da su Bošnjakinje bile zarobljene, da su morale činiti što god im se naredi uključujući kuhanje i čišćenje, da su srpski vojnici polagali isključiva prava na određene djevojke koje su im stalno bile na raspolaganju, da su vojnici uzimali novac kad bi ih davali drugim na silovanje, te da one nisu imale nikakvu kontrolu nad svojim životima. Ponižavanje žrtava silovanja, odnosno žrtava agresije i genocida je ravno zločinu, ravno prizivanju novih zločina, udar na istinu i pravdu.
Izuzetno važan doprinos nastavku borbe za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdu za žrtve tih zločina, ne u ime osvete, već u ime bolje budućnosti kako BiH, tako i čovjeka i civilizacije uopšte daje “Monografija o ratnom silovanju i seksualnom zlostavljanju u ratu u BiH, autorice Salihe Đuderija i koautorice predsjednice Udruženja “Žena-žrtva rata” Bakire Hasečić.
Monografija je posebno značajna sa aspekta naučno istraživačkog pristupa zločinu silovanja jer je zasnovana na činjenicama kroz pravosnažne presude kako MKTJ tako i Suda BiH, donosi priče preživjelih žrtava zločina silovanja, govori o posljedicama s kojima se nose preživjele žene silovanja, članovi njihovih porodica te o tome kakve posljedice ratni zločini silovanja ostavljaju na samu porodicu, društvo u BiH i širom svijeta. Ova monografija može biti putokaz onima koji nisu čuli glas žrtava zločina silovanja i nisu znali šta se dešava tokom agresije i genocida na BiH, ali i pouka i poruka cijelom svijetu. Monografija je značajna i zbog toga što se žrtve ratnih zločina silovanja i seksualnog zlostavljanja još uvijek suočavaju sa predrasudama u društvu u kojem žive, a vrlo često su obespravljene i zaboravljene.
Monografija otvara put sistematskom pristupu kažnjavanja izvršilaca zločina silovanja i sistematske borbe za istinu o tom zločinu i pravdi za žrtve zločina.
IGK će svojim naučno istraživačkim radom i dalje raditi da žene i muškarci žrtve silovanja i seksualnog zlostavljanja izađu iz tame laži i nepravde, iz društvenog i državnog zaborava.
Institut za istraživanje genocida, Kanada