IGK sarađuje sa CMHR

U sklopu delegacije „Kanađani za obrazovanje o genocidu“,  Institut za istraživanje genocida Kanada će sudjelovati na sastanku s delegacijom iz Kanadskog muzeja za ljudska prava {CMHR}, uključujući i direktora muzeja gospodina Stuart Murray.

Predstavnici kanadskog Muzeja za ljudska prava održat će prezentaciju o muzeju i njegovom  razvoju do danas.