Ljudsko dostojanstvo nema pregovora

Ljudsko dostojanstvo nema pregovora

Ljudska prava su osnova slobode i mira, razvoja i pravde i predstavljaju centralni dio rada Ujedinjenih nacija. Svuda u svijetu ljudska prava i pravna država su na udaru. Obaveza svih članica UN je da štite osnovna ljudska prava i slobode, da spriječe kršenje ljudskih prava, te da stvore uslove u kojima će se poštovati prava svih građana.

Agresija i genocid u BiH su bili, jesu i biće još dugo strašna kušnja za načela upisana u Povelju Ujedinjenih nacija. Agresija i genocid u BiH su pokazala da su ljudska prava kršena i ugrožena, te da ne postoje adekvatni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjene nacije su prihvatile stajalište da su ljudska prava univerzalna vrijednost i nisu uslovljena nacionalnom, vjerskom ili nekom drugom pripadnošću. Bošnjaci kao jedini narod u Evropi koji je u modernom dobu preživio genocide, danas, 20 godina poslije agresije i genocida, su izloženi nedopustivoj diskriminaciji u procesu obrazovanja, slobodi kretanja, izboru mjesta boravka i prebivališta, povratu privatne imovine. Iako su po Dejtonskom ustavu, koji je največa barijera i blokada u zaštiti ljudskih prava i sloboda u BiH konstitutivan narod, Bošnjaci su obespravljeni na svim poljima društvenog života u manjem bosanskohercegovačkom entitetu.

Na Dan ljudskih prava posebno istićemo da su osnovna ljudska prava logoraša u BiH uskarćena. Ova populacija je u ratnom periodu na svojim leđima na najbrutalniji način osjetila agresiju na državu BiH i genocid nad njenim građanima, a nakon završetka rata država se odrekla nje. Zakon o pravima žrtava torture u BiH treba što prije donijeti. Više od 8000 nestalih nakon 20 godina od agresije i genocida u BiH su jasan pokazatelj o stanju ljudskih prava i sloboda u BiH.

Danas odajemo počast svim ljudima i organizacijama koji neumorno rade na promovisanju ljudskih prava. Posebno odajemo počast aktivistima i braniteljima ljudskih prava koji neumorno rade za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdi za žrtve tih zločina.

Emir Ramić