PAŽNJA: Pišite Foreign Policy

Kao kanadska organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda i kao glas žrtava i svijedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima, Institut za istraživanje genocida, Kanada je zabrinut zbog kontinuiranog negiranja zločina agresije i genocida počinjenih od strane vojnog, policijskog, političkog i naučnog srpskog establišmenta na građane Bosne i Hercegovne.  U svom blogu, “U odbranu Srba.” Michael Dobbs pravda agresiju i genocid nad građanima Bosne i Hercegovine kao takozvano pravo manjina, a potpuno zapostavlja činjenicu da je porast srpskog i hrvatskog  ultra-nacionalizma i plan da se Bosna i Hercegovina podjeli između Hrvatske i Srbije bio jedini i stvarni razlog za agresiju i genocid  u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da  Dobbs brani srpsku agresiju i genocid pokazuje da on nema poštovanja za žrtve i svijedoke agresije i genocida. On  namjerno izostavlja porast srpskog ultra nacionalizma u regiji.

Institut za istraživanje genocida, Kanada poziva sve prijatelje istine o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima i prijatelje pravde za žrtve tih zločina da napišu pismo uredniku magazina za ‘Foreign Affairs”.

Michael Dobbs je sasvim neupućeni i nekvalifikovan da piše o agresiji i genocidu u Bosni i Hercegovini. Njegov rad je uvreda za žrtve i svijedoke zločina.

Email adresa: editor@foreignpolicy.com

Pismo Instituta za istrživanje genocida Kanada editoru Foreign Policy magazin

The Editor of Foreign Policy magazine

Pismo Hamdije Čustovića editoru Foreign Policy magazin

Letter Hamdija Custovic to the Editor

Reakcija Savjtodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu

Response of the Advisory Council for Bosnia and Herzegovina

Reakcija Daniela Toljage

Response of Daniel Toljaga