PAŽNJA: Stop ismijavanju žrtava genocida

Takozvana pjesnička satira što ju je napisao hrvatski novinar Predrag Lucić te je 22. februara, 2013. godine u organizaciji ‘Centra za kritičku misao’ iz Mostara promovirao u okviru poetske zbirke pod nazivom ‘Mjesec iznad Splita’ u prostorijama Muzičkog centra ‘Pavarotti’, je strašna uvreda za sve žrtve agresije na Republiku Bosnu i Hercegovine i genocida protiv njenih građana, posebno uvreda za preživjele žrtve i svijedoke zločina u Ahmićima, najvećeg  zločina uagresiji Hrvtske na Republiku Bosnu i Hercegovinu. ZločinnadBošnjacimauAhmićima, 16. aprila 1993, planiranisuipripremljeni, teizvršeniorganiziranoisistematski. OnisujedanodnajstravičnijihzločinapočinjenihnadBošnjacimazavrijemeagresijenaRepublikuBosnuiHercegovinuigenocidaprotivnjenihgrađana. MeđunarodnisudzaratnezločinepočinjenenapodručjubivšeJugoslavijepresudiojedasutizločinibilizločinprotiv čovječnosti. NaprimjeruzločinauAhmićima, Međunarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije jeutvrdiodajeRepublikaHrvatskaizvršilaagresijunaRepublikuBosnuiHercegovinu, čimejeoružanisukobdobiokaraktermeđunarodnogoružanogsukobaitozbogdirektneumiješanostiHrvatskevojske  izbogpostojanjaopćekontroleHrvatskenadsnagamaivlastimabosanskihHrvata. Zločin suotkrilimirovnesnageUjedinjenihNacijasastavljeneodbritanskevojske, ipukovnikBobStewart. Ubijenoje 116 osoba, od čegasu 32 bili ženea 11 djecamlađaod 18 godina. Dvijelokalnedžamijesuuništeneeksplozivima, od 200 bošnjačkihkuća, spaljenojenjih 180. Počiniteljisubilipripadnicisljedećihpostrojbi: AntiterorističkabojnaVojnePolicijeHVOaJokeri“, ViteškabrigadaHVOa, PPNVitezovitebrigadaNikola Šubić Zrinski“. Zaovajzločinosuđenisu: DarioKordić (25 godina), Zoran, MirjaniVlatkoKupreškić osuđenisunazatvorskukaznuod 6 do 10 godinazbogsudjelovanjaunapadu, nopravosnažnompresudomsu 2001. oslobođenikrivnje. DragoJosipović dobioje 12 aVladimir Šantić 18 godinazatvora. DraganPapić oslobođenjekrivnje. ZazločinuAhmićimaisprikujedaoipredsjednihHrvatskeIvoJosipović. Svismoseovdjeujediniliu željidaseodapočast žrtvama, dasesjetimo žrtavaikažemonikadviše”. Kao glas preživjelih žrtava i svijedoka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana, Institut za istraživanje genocida, Kanada smatra da zločin ne može biti predmet satire. Satira vrijeđa bolne osjećaje žrtava i svijedoka zločina. PredragLucić injegoviistomišljenici trebaju znati da su nakonposljednjegnajkrvavijeggenocida, Bošnjaci  postalisvjesnijisvojetradicije, duhovnosti, kulture, narodnepripadnosti, jezikaijedinstvene, demokratske, zajedničke, suverenedržaveBosneiHercegovine. Spremnijisubraniti  iboritisezasvojepravonaslobodu, imetaki čast.  Bošnjacinezaboravljajudasuihdecenijamaprijeposljednjeggenocidaučilidazaboravesvojukulturu, tradiciju, duhovnost, jezikidržavu. Bošnjacisuodropstvadošlidoslobodeukojojsadasvijedoćebošnjačku častislobodu, putem  bošnjačkogjedinstvauodbraniiborbiprotivgenocida, negatoragenocida, uborbizaistinuoagresijinaRepublikuBosnuiHercegovinuigenocidaprotivnjenihgrađana, uborbozapravduza žrtveisvijedokeagresijeigenocida . GopodineLucićusvakobošnjačkodijete ćeznatikomujeprijatelj, akoneprijatelj, svakobošnjačkodijete ćeznatiistinuozločinuuAhmićimadabiseizboriozapravduzapreživjele žrtveisvijedoketogstražnogzločinaisvihdrugihzločina.

Ministarstvo Sigurnosti BiH, MUP BiH, MUP Federacije BiH

Zahtijevamo od navedenih institucija da proglase Predraga Lukica personom non grata na teritoriji Bosne i Hercegovine i od susjedne Hrvatske zahtijevaju da procesuira doticnog za sirenje vjerske i nacionalne mrznje a u vezi njegovog ismijavanja zrtava iz Ahmica. Nadalje, zahtijevamo da se protiv organizatora skupa portala Tacno.net i Muzickog centra Pavarotti u Mostaru pokrene postupak odgovornosti kao organizatora koji su doticnog i pozvali.Navedeni sireci mrznju kroz ismijavanje zrtava izazivaju mnogo vece sukobe i stoga zahtijevamo brzu i efikasnu akciju protiv nabrojanih. Zaustavimo sirenje vjerske i nacionalne mrznje u Bosni kroz ismijavanja bosnjackih zrtava i zahtijevajmo od drzavnih organa da rade svoj posao.

 Potpisite peticiju  – Stop ismijavanju sa bosnjackim zrtvama iz Ahmica

http://www.thepetitionsite.com/956/369/475/stop-ismijavanju-sa-bosnjackim-zrtvama-iz-ahmica/