PAŽNJA:Sprijećiti skandal u UN

sacuvaj-boze-UN-zastite

Institut za istraživanje genocida, Kanada smatra da najavljena rasprava o radu Međunarodnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih Nacija 10.aprila 2013. godine nije u funkciji jačanja međunarodnog prava, međunarodne pravde, istine i zaštite žrtava i svijedoka proteklih i budućih agresija i genocida, već u funkciji pojedinaca i država, koje žele međunarodni pravni poredak (zlo)upotrijebiti za svoje vlastite interese.

Institut za istraživanje genocida, Kanada poziva sve predstavnike bošnjačkih i bosanskohercegovačkih udruženja i pojedinca iz svih zemalja u svijetu da pošalju pisma sličnog sadržaja svojim političarima i predstavnicima vlasti kako bi se 10. aprila ove godine  u Generalnoj skupštini Organizacije ujedinjenih nacija spriječila još jedna diplomatska podvala Jeremića, odnosno zemlje Srbije,  na štetu ideje humanosti i mira, odnosno ideje na kojoj počiva Organizacija ujedinjenih nacija.

Urgentno pismo više od pedeset istaknutih stručnjaka za međunarodno pravo, članova Međunarodnog ekspertnog Tima Instituta za istraživanje genocida, Kanadau vezi diplomatske podvale gospodina Vuka Jeremića u OUN

Više: IGK pismo kanadskim politickim zvanicnicima u vezi Vuk Jeremic agende u Ujedinjenim nacijama

KBSA i ACBH upozorili Amb. Susan Rice na loše namjere Vuka Jeremića prema Međunarodnom Krivičnom Sudu za Bivšu Jugoslaviju (ICTY)

Vise: http://www.bosniak.org/bosanski/kbsa-i-acbh-upozorili-amb-susan-rice-na-lose-namjere-vuka-jeremica-prema-medunarodnom-sudu-za-bivsu-jugoslaviju-icty/
Ne samo Međunarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije, nego sva tri tribunala za ratne zločine koja su pozvana, odbila su poziv gospodina Jeremića

Vise: Ne samo Međunarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije, nego sva tri tribunala za ratne zločine koja su pozvana, odbila su poziv gospodina JeremićaNe samo Međunarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije, nego sva tri tribunala za ratne zločine koja su pozvana, odbila su poziv gospodina Jeremića

Nacionalizam Vuka Jeremića muči zapadne sile

Vise: Nacionalizam Vuka Jeremića muči zapadne sile