Pejanović: BiH je namijenjeno uništenje i smrt

showthumb.php

BiH je namijenjeno uništenje i smrt, a bošnjačkom narodu je namijenjeno uništenje i progon

“Okupacija Bosne i Hercegovine, od decenijama stvarane vojne sile, u obliku Jugoslovenske narodne armije na brzinu preimenovane 1992. godine u Vojsku Savezne republike Jugoslavije i Vojsku republike Srpske je samo vojni aspekt jedne politike. To je politika velikodržavnog srpskog nacionalnog projekta. U toj politici Bosni i Hercegovini je namijenjeno uništenje i smrt. Istovremeno u toj politici bošnjačkom narodu je namijenjeno uništenje i progon. Takvu politiku najavio je javno u Parlamentu Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić, tada predsjednik Srpske demokratske stranke u noći 14/15. oktobra 1991. Godine”.

“Koncept etničke teritorijalizacije prostora gdje žive Srbi doveo je i u Bosni i u Hrvatskoj do nasilnog progona i stradanja nesrpskog stanovništva. Po sebi to je bio velikosrpski nacistički projekt. Ovaj projekt je, stvarajući etnički čiste prostore za Srbe u etnički izmiješanim područjima neminovno vodio u zločin genocida nad nesrpskim stanovništvom”.

“Istraživanje prof. dr. Smaila Čekića je dovelo do više spoznaja koje proširuju istorijsku istinu o zločinu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Među prvima je autorovo zaključno stajalište da je odlukom o napadu, zauzimanju i okupaciji sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice koordinirao Slobodan Milošević, predsjednik Republike Srbije (citat autora u Zaključnom razmatranju).

Druga važna i produbljena spoznaja oblikuje nove aspekte istine o ulozi Ujedinjenih nacija i Holandskog bataljona UNPROFOR-a. Ono što spoznaja profesora Smaje Čekića objektivizira na temelju analize dosad nepoznatih dokumenata, jeste istina o tome da je najviše civilno i vojno rukovodstvo: Akashi (Akaši) i general Janvier (Žanvije) bilo u stalnom kontaktu sa Slobodanom Miloševićem tokom izvođenja operacije za zauzimanje Srebrenice. Tajni dogovori koji su nastajali između vojnog i civilnog rukovodstva Ujedinjenih nacija, na jednoj strani, i Miloševića na drugoj strani, isključili su zračne vojne udare i omogućili zauzimanje Srebrenice od Mladićevih vojnih snaga. Time su vojno i civilno rukovodstvo Ujedinjenih nacija: Akaši i Žanvije postali saučesnici izvršenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici”.

IZLAGANJE NA PROMOCIJI KNJIGE “GENOCID I ISTINA O GENOCIDU U BOSNI I HERCEGOVINI” autora prof. dr. SMAILA ČEKIĆA, (Rektorat univerziteta u Sarajevu, 6. mart 2013)

Vise: IZLAGANJE PROF. DR. MIRKA PEJANOVICA NA PROMOCIJI KNJIGE GENOCID I ISTINA O GENOCIDU U BIH