You are currently viewing Pismo Viktoria univerzitetu u Australiji povodom ukljanjanja iz nastavnog procesa sadržaja o genocidu u BiH

Pismo Viktoria univerzitetu u Australiji povodom ukljanjanja iz nastavnog procesa sadržaja o genocidu u BiH

20. 05. 2020.
IGK – Pismo Viktoria univerzitetu u Australiji povodom sramnog ukljanjanja iz nastavnog procesa sadržaja o genocidu u BiH

Akademski centar za istraživanje ratnih zločina, univerziteta Viktoria u Australiji uklonio je činjenice o etničkom genocidu u Bosni i Hercegovini nakon pritiska ultra nacionalističke srpske kampanje. Institut za istraživanje genocideo Kanada {IGK} je pismom zatražio od Viktoria univerziteta da odmah razmotri svoj sramni i anticivilizacijski čin koji vrijeđa žrtve agresije i genocida u Bosni i Hercegovini i ozbiljno atakuje na istinu, međunarodnu pravdu i međunarodno pravo.

U pismu koje je potpisao Emir Ramić, dirketor IGK između ostalog piše:
“Članovi Internacionalnog ekspertnog tima IGK su informisani da ste uklonili sadržaj iz jedne od svojih studenskih klasa u vezi sa genocidom, ratnim zločinima i dehumanizacijom Bošnjaka tokom kampanje agresije i genocida koje su srpske vojne i policijske snage izvršile u Bosni i Hercegovini, a koji se mogu vidjeti u sljedećem videu: https://www.youtube.com/watch?v=RKT9m6k3zJE
Ovaj video je ciljano usmjeren ne samo protiv žrtava agresije i genocida u Bosni i Hercegovine, već i na nauku o genocidu i posebno vas akademski status. Kao naučno-istraživačka institucija koja istražuje zločin genocida, zastupa interese žrtava agresije i genocida u Bosni i Hercegovini i čiji su članovi prošli kroz zločine nacionalistickih agresivno genocidnih režima koji su u Bosni i Hercegovini ubili više od stotinu hiljada civila, smatramo da vaš potez unosi zabrinutost i ogromno nezadovoljstvo. Akademske institucije, poput vaše, trebaju biti središte istraživanja genocida i ratnih zločina i igrati ključnu ulogu u širenju obrazovanja i svijesti o tim zločinima, kako bi se osigurala istina o njima u cilju sprečavanja da se ne ponove. Bol, patnja, mučenje i zlostavljanje koje su nevini civili pretrpjeli od srpskih vojnih, paravojnih i policijskihj snaga je nezamisliva. Sad je još veća kada ste sramno pristali na anticivilizacijske, dehumanizirajuče pritiske srpskih ultranacionalista i uklonili navedeni vrlo edukativan sadržaj o genocidu. Akademske ustanove moraju ostati naučno istraživačka mjesta gdje će se učiti o sudskim i naučno istraživačkim činjenicama. Ako neki srpski ultranacionalisti smatraju navedene činjenice uvredljivim, šta mislite kako se osjećaju porodice masakriranih, poniženih, silovanih, mučenih,nevinih, civila, koji su ubijani u Bosni i Hercegovini?

Molimo vas da hitno preispitate svoju odluku i vratite se na pravu stranu historije kakva dolikuje akademskoj ustanovi kao što je vaša, na stranu istine, pravde i međunarodnog prava”.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}