Presude za genocid pred domaćim, međunarodnim i sudovima pojedinih zemalja

70usr9

Presude za genocid pred domaćim, međunarodnim i sudovima pojedinih zemalja:
Presude za genocid – ICTY:
1. Radislav Krstić
2. Vujadin Popović
3. Ljubiša Beara
4. Drago Nikolić
5. Zdravko Tolimir

Presude za genocid – Sud Bosne i Hercegovine:
1. Milorad Trbić
2. Milenko Trifunović
3. Branko Džinić
4. Aleksandar Radovanović
5. Slobodan Jakovljević
6. Branislav Medan
7. Petar Mitrović
8. Radomir Vuković
9. Duško Jević
10. Mendeljev Đurić
11. Zoran Tomić

Pored toga, njemački Vrhovni sud u Dizeldorfu je osudio Nikolu Jorgića za genocid počinjen u Doboju, Maksima Sokolovića za genocid na području Osmaka, Zvornik, te pred bavarskim Vrhovnim regionalnim sudom Đurađa Kušljića za genocid počinjen na području Kotor Varoši.