Profesor Pettigrew uputio pismo Meronu

607_20140626114555_zivalomaca

Profesor Pettigrew uputio pismo predsjedniku Haškog suda u povodu 22. godišnjice zločina u Višegradu


Ugledni američki profesor David Pettigrew uputio je povodom 22. godišnjice zločina u Višegradu pismo predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Theodoru Meronu u kojem izražava duboka zabrinutost u vezi sa suđenjem Radovanu Karadžiću, s obzirom na to da je iz optužnice za genocid izuzeto osam općina među kojima je i Višegrad. Pismo su potpisali predstavnici Američko-bosanskog instituta za istraživanje genocida i edukaciju iz Čikaga (BAGI), Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK), Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i drugih organizacija i udruženja iz BiH i dijaspore.
“U slučaju da optužba Karadžiću preraste u osudu za genocid u tački 1 u navedenim općinama, imperativ je u interesu pravde da presuda Suda sadrži jasnu izjavu da se osuda za genocid koji se odnosi na grupu općina koje su ostale u optužnici, u svojoj suštini, i istini, odnosi i na čitavo područje “koje su bosanski Srbi proglasili svojom teritorijom”, navodi se u pismu.

Vise: Pismo Theodoru Meronu, predsjedniku MKTJ