Naučna rasprava o negiranju genocida

Protest sa naučne rasprave povodom negiranja genocida u Bosni i Hercegovini, od strane sudije Christoph-a Flügge-a, člana Pretresnog vijeća III ICTY-a

Dio I

Dio II

Dio III