Reakcija Paul Dewar, MP

383272-porte-parole-parti-affaires-etrangeres

Reakcija Paul Dewar, člana Kanadskog parlamenta i NDP kritičara vanjskih poslova u vezi nabavke vojnih meta sa etničkim ili nacionalnim nazivom od strane Vlade Kanade

“Dijelim sa vama svoje razočarenje po pitanju odluke Vlade Kanade za kupovinu vojnih meta sa etničkim imenom Bosanski muškarac. Pozivam Vladu Kanade da se prvo izvini za odabir tih meta, a zatim da sprijeći kupovinu takvih meta u budućnosti. Vojne mete sa etničkim ili nacionalnim imenom nisu u skladu sa kanadskom ponosnom tradicijom multikulturalizma i ne trebaju se nikada upotrebljavati na kanadskom tlu”.

Vise:Paul Dewar – Military Targets