You are currently viewing Registrujmo se za Lokalne izbore u BiH 2020.

Registrujmo se za Lokalne izbore u BiH 2020.

Dragi Bošnjaciu dijaspori, u domovinskim zemljama i u Sandžaku,
poštovani građani Bosne i Hercegovine,

svima vama koji živite izvan Bosne i Hercegovine, bilo da ste iz nje izbjegli ili pripadate drugoj, trećoj ili četvrtoj generaciji rođenoj izvan svoje matične domovine, obraćamo se sa željom da izrazimo zahvalnost što ste i dalje odani i predani napretku i prosperitetu svoje domovine i svog bošnjačkog naroda.

Potpuno smo svjesni do koje mjere je izražena i prisutna vaša pomoć posebno u onim dijelovima naše zemlje gdje su Bošnjaci izloženi raznim oblicima pritisaka koje svi mi prepoznajemo kao nastavak politike etničkog čišćenja.

Također, iskreno i bez bilo kakve skrivene namjere, izražavamo svoju ganutost i svoj ponos na sve vas koji ste u zemlje kontinenta Sjeverne Amerike, zapadnog dijela Evrope i Azije stizali doslovno sa jednim koferom, a danas pripadate samoj eliti društava u kojima živite. Ovo govori da je naš narod nesalomljivog duha, da ne bježi od rada i žrtve za opće dobro i da može uspjeti bez obzira na sve teškoće kojima je bio izložen.

Ponosni smo na vas, a istovremenosvjesni da ste ponekad razočarani i da se osjećate zapostavljenim i napuštenim.

Svjesni smo da smo dužni naše veze produbljivati i nadograđivati na svim mogućim nivoima i da naš odnos mora biti obostran. Na pažnju i ljubav koju od vas primamo dužni smo jednakovrijedno odgovoriti, ali vas također molimo da imate razumijevanja jer se Bošnjaci u Bosni i Hercegovini nalaze pred ogromnim svakodnevnim izazovima i napadima, pred mnoštvom blokada te su često naši pokušaji da uspostavimo institucionalne odnose sa svojim narodom van zemlje na meti opstrukcija.

Nažalost, nekima nije u interesu da oni koji vole Bosnu i Hercegovinu i koji su joj spremni pomoćina svaki način budu povezani od Australije i Novog Zelanda do Sjeverne Amerike.

Dakle, u središtu svih naših pažnji i briga je ono što nikada i ni pod koju cijenu ne smije doći u pitanje – to je naša domovina Bosna i Hercegovina, njezina državotvornost i suverenost. Bez domovine naša sudbina je da postanemo kao biljke bez korijenja – osušeni, ili kao kuće bez temelja – urušeni.

Mi nemamo druge alternative nego da se udružujemo i to tražeći najmanji mogući zajednički nazivnik. Svi vi koji ste ostavili svoje srce u Bosni i Hercegoviniznajte da je naše srce zajedničko i da se zove država Bosna i Hercegovina, da tosrce govoribosanskim jezikom. Činjenica jeste da je naša država i dalje ugrožena, da se naš bosanski jezik u manjem entitetu negira, a da ste i vi, građani Bosne i Hercegovine u daljoj dijaspori, izloženi procesima koji mogu odvesti u asimilaciju, u gubljenje veza sa domovinom i u gubljenje svog bosanskog jezika. No, znajte da postoji snažna volja da se stvari pokrenu s mrtve tačke, ali prije toga moramo prevazići svoje podjele i zajednički raditi na očuvanju svega onoga što je vazda bilo naše, ono bošnjačko, ono bosansko, ono hercegovačko, ono krajiško, ono sandžačko. U ime ljubavi prema domovini, mi smo dužni jedni drugima pružiti ruku bez obzira na sve naše razlike.

Uskoro se bliže lokalni izbori, a u sredinama poput Srebrenice, pitanje je to opstanka našeg naroda. Ali ne samo Srebrenice, nego čitavog Podrinja, Hercegovine, Krajine, Srednje Bosne… Povlačenja više nema i znajte da ste upravo vi ti koji ste na prvoj liniji odbrane zavičaja. I zato je od životne važnosti da se do 1.9. registrujete za Lokalne izbore u novembru 2020. godine te da pažljivo slijedite upute Komunikacijskog centra za dijasporu kojega je osnovala Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“.

Pritom morate biti svjesni da je nekima stalo da naše razlike produbljuju, da nas udaljaju jedne od drugih, da nas zavađaju, da nas dijele.

Ne pristajemo više na to i vrijeme je da kažemo:

DOSTA!

Među nama će uvijek biti razlika i to je dio standarda demokratije i pluralnih društava u kojima živimo, ali vrijeme je da oko temeljnih stvari koji se tiču postojanja naše države, našeg bosanskog jezika i našeg identiteta općenito – zauzmemo zajednički i nepodijeljeni stav.

Ili ćemo biti zajedno ili ćemo nestati.

Kažite: dosta našim podjelama, dosta nepovjerenju i nerazumijevanju, dosta šutnji, dosta kukavičluku i oklijevanju, dosta tome da smo uz sve dušmane koji nam vise za vratom jedni drugima onaj najgori.

Dugujemo to našem zajedničkom srcu. Onom srcu koje će do Sudnjega dana stanovati u Bosni i Hercegovini, našoj jedinoj domovini.
I, znajte, dragi naši, da naše vrijeme tek dolazi.

KOMUNIKACIJSKI CENTAR ZA DIJASPORU BZK „PREPOROD“
+ 387 61 952 240 +387 60 31 01 111 +387 60 30 57 000
+387 33 209 503 +387 33 209 054
adistanovic@gmail.com
kc.dijaspora@preporod.ba
www.kcdijaspora.ba

PRP – 1 Osobe koje nisu glasale na posljednjim Općim izborima 2018. godine ili se prvi put prijavljuju

PRP_1_BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH_F-bos

PRP – 2 Osobe koje su glasale na prethodnim Općim izborima 2018. godine

PRP_2_2020

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 07. maja 2020. godine donijela Odluku o raspisivanju Lokalnih izbora 2020. godine u Bosni i Hercegovini, a dana 23.05.2020. godine donijela je Odluku o odgađanju održavanja Lokalnih izbora 2020. godine. Odgođeni izbori će se održati u nedjelju, 15. novembra 2020. godine.

Ako želite ostvariti svoje biračko pravo i glasati i na predstojećim Lokalnim izborima, obavezni ste da podnesete prijavu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine najkasnije do 01.09.2020. godine u 24:00 sata.

Do sada vam je Centralna izborna komisija BiH dostavljala obrazac prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom vaše posljednje prijave za glasanje. Obrazac prijave PRP-2 vam je dostupan na internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba .

Svi birači koji su glasali na prethodnim Općim izborima 2018. godine, ispunjavaju obrazac prijave PRP-2 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih identifikacionih dokumenata s fotografijom. Navedeni obrazac možete preuzeti ovdje – PRP-2.

Svi birači koji nisu glasali na posljednjim Općim izborima 2018. godine ili se prvi put prijavljuju, ispunjavaju i potpisuju obrazac PRP- 1 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH, uz relevantne priloge. Navedeni obrazac možete preuzeti ovdje – PRP-1.

Ako privremeno boravite izvan BiH, da biste se prijavili za glasanje izvan BiH potrebno je da posjedujete važeći identifikacioni dokument BiH (dostavljate kopiju jednog od tri važeća dokumenta – lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš BiH).

Ako imate status izbjeglice, a ne posjedujete važeće dokumente BiH (ličnu kartu ili vozačku dozvolu), dokumenti koje trebate dostaviti uz prijavni obrazac su:

1.  dokument za dokazivanje državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci ili kopiju važećeg pasoša BiH)

2.  dokument za dokazivanje identiteta s fotografijom (kopiju važećih isprava izdatih od strane zemlje domaćina ili kopiju izbjegličkog kartona izdatog od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije)

3.  Dokaz o prebivalištu u BiH (kopiju potvrde o prebivalištu ili kopiju lične karte u cijelosti iz 1991. godine)

Detaljne informacije o načinu prijave i potrebnim dokumentima koji se prilažu uz prijavu možete pročitati ovdje – Vodič za birače izvan BiH

Popunjeni obrazac, potpisan na istovjetan način kao na važećem identifikacionom dokumentu, te priložene skenirane  dokumente  možete dostaviti na sljedeći način:

– elektronskim putem na adresu: prijavapp@izbori.ba;

– telefaksom na sljedeće brojeve:+38733251333; +38733251334;

– putem pošte na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.