IGK povodom ismijavanja bošnjačkih žrtava

ahmici4

GopodineLucićusvakobošnjačkodijete ćeznatikomujeprijatelj, akoneprijatelj, svakobošnjačkodijete ćeznatiistinuozločinuuAhmićimadabiseizboriozapravduzapreživjele žrtveisvijedoketogstrašnogzločinaisvihdrugih

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida, Kanada povodom ismijavanja bošnjačkih žrtava zločina u Ahmićima

Vise: Saopćenje Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom ismijavanja bošnjačkih žrtava genocida u Ahmićima