You are currently viewing Stoljeće od genocida u Plavu i Gusinju

Stoljeće od genocida u Plavu i Gusinju

 

STOLJEĆE OD CRNOGORSKOG GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA I ALBANCIMA PLAVA I GUSINJA

U tim dramatičnim trenucima tadašnji uglednici Bošnjaka i Albanca u namjeri da zaštite stanovništvo i spase njihove živote, bili su prisiljeni da po danas poznatom ‘srebreničkom principu’ predaju ionako staro oružje i potpišu dokumenta sa kojima su izrazili lojalnost crnogorskoj državi i rukovodstvu sa kraljem Nikolom na čelu. Naravno oni nisu ni slutili da sve to što su potpisali da će ostati samo mrtvo slovo na papiru, a da će se u stvarnosti situacija razvijati drugim tokom, odnosno bolje reći onako kako budu željeli tadašnji komandanti zločinačke crnogorske kraljevske vojske, koji su očito bili žedni bošnjačke i albanske krvi.

STOLJEĆE OD CRNOGORSKOG GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA I ALBANCIMA PLAVA I GUSINJA