Saopćenje povodom sramnog odbacivanja Izvještaja komisije za Srebrenicu od strane Narodne skupštine entiteta RS

15. 08. 2018.

Saopćenje povodom sramnog odbacivanja Izvještaja komisije za Srebrenicu od strane Narodne skupštine entiteta RS

Sramotna i anticivilizacijska rasprava i glasanje u Narodnoj skupštini entiteta RS, inicirane od Milorada Dodika, secesioniste, poricatelja genocida i šefa entiteta RS kojem je pokrovitelj Rusija i Srbija, je još jedna potvrda ubrzane realizacije strateškog cilja srpskog političkog, duhovnog, akademskog i kulturnog establišmenta, podržanog od Srbije, Rusije i drugih antibosanskih faktora međunarodne zajednice, za cilj stvaranje “Velike Srbije” na račun podjele države BiH. Radi se o najgorem revizionizmu i poricanju zločina genocida u Srebrenici.

Za taj velikonacionalistički cilj, koga na žalost međunarodna zajednica dovoljno ozbiljno ne shvata, je potrebno falsifikovanje historijskih činjenica o agresiji i genocida na državu BiH upotrebom laži. Jedan od bitnih ciljeva udružene antibosanske koalicije je revidiranje historijskih činjenica koje su potvrđene od brojnih naučnika, istraživača, pravosnažnih presuda internacionalnih i nacionalnih sudova i političkih rezolucija parlamenata više od 30 svijetskih država.

SAD, Kanada, UN i EU imaju povijesnu obavezu i dužnost da zaustave Milorada Dodika i njegov politički i policijski aparat koji je iz faze negiranja i relativiziranja genocida i masovnih zločina u BiH prešao u fazu njihovog veličanja, glorifikacijom presuđenih ratnih zločinaca. Šutnja SAD i Kanade po ovom pitanju značila bi predaju pred opasnim naletima Dodikovog ekstremnog nacionalizma koji ruši državu BiH, ponižava žrtve, istinu, međunarodno pravo i pravdu.

Imajući u vidu sve navedeno u ime istrživača genocida i boraca za ljudska prava i slobode i u ime američkih i kanadskih Bošnjaka, od kojih su večina preživjele žrtve agresije i genocida odbacujemo bilo kakvo poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Osuđujemo opasno antibosansko korištenje Izvještaja Komisije Srebrenice iz 2004. godine ne samo u političke svrhe u predizbornom periodu, već i za mobilizaciju srpskog javnog mnijenja za srpske nacionalističke ciljeve. Opominjemo da je na djelu opasna strategija Dodika podržana od Vučića i Putina, a koja se tiće strateških secesionističkih poteza entiteta RS.

Vječno će u historiji ostati zapisane činjenice da je sudski dokazan i presuđen genocid, koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici, „zaštićenoj zoni“ UN. Zauvijek će ostati zapisano u historiji da je vojno, policijsko i političko rukovodstvo bosanskih Srba osuđeno za genocid i udruženi zločinački poduhvat u BiH. Činjenica je da će Srbija ostati sudski zapisana kao prva, zasad i jedina država koja je proglašena krivom zbog toga što nije spriječila genocid, niti je kaznila počinioce genocida.

Najbolji odgovor Miloradu Dodiku i političkoj poziciji i opziciji entiteta RS na poricanje genocida jesu kazne izrečene pred međunarodnim i nacionalnim sudovima. Premda presude međunarodnih sudova postoje, Milorad Dodik negira i te sudove, te ih naziva političkim i antisrpskim. Time ponižava žrtve, negira istinu, međunarodno pravo i pravdu i posebno što najviše zabrinjava prelazi u stratešku završnu fazu disolucije države BiH ubrzanim secesionizmom entiteta RS.

I ako Milorad Dodik ne može promijeniti historiju, ne može promijeniti dokaze kao i izmijeniti sudske odluke, njegovo antibosansko djelovanje kroz historiju zločinačkog kontinuiteta postaje sve opasnije. To mora biti odmah poraženo. Hitno smo zatražili od najodgovornijih subjekata SAD i Kanade da zaustave Dodika i njegov aparat, a početak tog zaustavljanja treba biti krivična odgovornost za poricanje genocida i zabrana kandidovanja negatoru genocida na oktobarskim izborima u BiH. Zatražili smo od SAD i Kanade još jače angažovanje u odbrani i jačanju jedinstvene, suverene, nezavisne, slobodne države BiH i osudi političkog establišmenta Republike Srbije koji podržava, po mir i bezbjednost, opasni secesionistički hod entiteta RS putem kontinuiteta genocidne politike.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA}