Saopćenje povodom stava Imrana Hoseina

imran-hosein14072015

Saopćenje povodom stava Imrana Hoseina

Institut za istraživanje genocida Kanada odbacuje i osuđuje stavove Imrana Hoseina u kojima se negira genocid u Srebrenici, a za ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini isključivo krivi zapad i NATO. Iznešeni stavovi su na tragu projektanata i izvršilaca agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad Bošnjacima. Imran Hosein uputio je sramotnu i uvredljivu poruku upravo Bošnjacima, negirajući da su Srbi počinili genocid nad Bošnjacima.

U godini kada se obilježava 20 godina od genocida u Srebrenici, najvećeg zločina poslije holokausta u Evropi, izneseni stavovi Imrana Hoseina su povrijedili preživjele žrtve i svjedoke agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, ali i sve iskrene prijatelje istine i pravde u Sjevernoj Americi.

Međunarodni krivični tribunal za područje bivše Jugoslavije i Međunarodni sud pravde su pravosnažnim presudama potvrdili genocid u Srebrenici. Istovremeno Američki Kongres i Senat, Kanadski parlament i parlamenti mnogih zemalja su svojim rezolucijama politički potvrdili presude najvećih pravnih autoriteta u svijetu. Postoji opći konsenzus među stručnjacima za izučavanje genocida da je sistematsko ubijanje više od 8.372 Bošnjaka u Srebrenici čin genocida.
Negirajući pravne, historijske, naučno istraživačke i političke činjenice o genocidu u Srebrenici, Imran Hosein zapravo negira sebe kao muslimanskog lidera, vjernika, čovjeka, svrstavajući se na stranu revizora historije, odnosno na stranu onih koji su projektovali i izvršili agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini.

Prije nego što je bilo šta rekao Imran Hosein je trebao doći u najveće bošnjačko stratište, u Srebrenicu, i vidjeti bijele nišane, svjedoke genocida. Sada nije potrebno da dolazi, ali svi drugi koji imaju namjeru govoriti o genocidu treba da se dolaskom u Potočare lično uvjere u razmjere najvećeg zločina poslije Drugog svijetskog rata u Evropi.

Institut za istraživanje genocida, Kanada