Saopćenje povodom deklaracije NSRS

380_Genocidna_tvorvenina_u_Bosni

Povodom usvajanja “DEKLARACIJE O UZROCIMA, KARAKTERU I POSLJEDICAMA TRAGIČNOG ORUŽANOG SUKOBA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1992. DO 1995. GODINE” Narodne skupštine Republike Srpske, 27. juna 2013, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu daje

S A O P Ć E NJ E Z A J A V N O S T

Vise: AFW3417