Saopćenje zbog apsurdne promjene Sudskog vijeća u predmetu protiv Ratka Mladića

06. 08. 2018.
IGK: Saopćenje zbog apsurdne promjene Sudskog vijeća u predmetu protiv Ratka Mladića – dižemo glas protiv poniženja međunarodnog prava, pravde i sudova

Mehanizam za međunarodne krivične sudove {MMKS} prihvatio je zahtjev odbrane bivšeg zapovjednika Vojske entiteta RS, prvostepeno optuženog ratnog zločinca, Ratka Mladića za izuzeće trojice sudaca iz žalbenog postupka. Sudac Jean-Claude Antonetti prihvatio je zahtjev da se iz žalbenog postupka isključe sudije Theodor Meron, Carmel Agius i Liu Daqun. U odluci je navedeno da ti suci djeluju pristrasno, s obzirom na to da su u ranijim predmetima donosili određene zaključke koji se odnose na prvostepeno optuženog ratnog zločinca Mladića.

Apsurdna odluka bez presedana u međunarodnom pravu, o smijeni sudskog vijeća je donesena nakon što je odbrana Mladića podnijela žalbu protiv trojice sudija. Meron je kao predsjednik MMKS zbog sukoba interesa, jer je i on naveden kao “pristrasna osoba”, prenio nadležnost i ovlaštenje za odlučivanje na sudiju koji ima najduži sudski staž, a to je na žalost sudija Antonetti.

Tužilaštvo MMKS se očlitovalo na žalbu odbrane Mladića i bilo protiv navoda odbrane. Prema sudiji Antonetti, kao sudiji pojedincu, očitavala su se i trojica prozvanih sudija i odbacili sve navode odbrane Mladića. Sudija Antonetti nije prihvati argumentaciju Tužilaštva MMKS i trojice prozvanih sudija i presudio da postoji “pristrasnost” i faktički eleminisao trojicu sudija i imenovao druge sudije u Sudsko vijeće za koje mnogi do tada u međunarodnom pravu nisu čuli.

Interes odbrane Mladića je bio da osujeti prisustvo sudija koji su ranije donosili presude kad je u pitanju osnovna baza zločina genocida, zločina protiv čovjećnosti i ratnog zločina u BiH i u kojima se sudilo bliskim saradnicima Mladića. Odbrana Mladića je uspjela u svojoj nakani, dolaze sudije koje nisu učestvovale niti u jednom suđenju kad je u pitanju agresija i genocid u BiH, što je svojevrsni presedan i poniženje žrtava, udar na istinu i pravdu i posebno udar na međunarodno pravu i međunarodne sudove.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} postavlja principijelno pitanje da li je moguća žalba i kakve posljedice može uzrokovati ovakva odluka koja nema utemeljenje u međunarodnom pravu. Ako sudija pojedinac može diskvalifikovati trojicu svojih kolega na osnovu zahtjeva odbrane, bez prava na žalbu, onda je to za istraživače genocida nepravedno, suprotno kodeksu međunarodnog prava i pravde.

IGK ne iznenađuje postupak sudije Antonetti. Osoba koja je oslobodila ratnog zločinca Vojislava Šešelja, koja kao predsjedavajući Vijeća napiše da nije bio Udruženi zločinački poduhvat i agresija Republike Hrvatske na Republiku BiH u slučaju Prlić i ostali, može donijeti takvu odluku i narušti ugled međunarodnih sudija i suda.

IGK će zatražiti hitnu promjenu pravila MMKS sa ciljem da se o odlukama u elimninaciji sudija mora odlučivati u Vijećima, imati pravo na žalbu, te eventualno i mjenjati pravila i Statut MMKS. Jer sudije, tužioci i registar su subjekti koji mogu pokretati zahtjeve unutar, ali i van MMKS.

Istraživači genocida, borci za ljudska prava i slobode i posebno žrtve genocida su uznemireni zbog apsurdne promjene sudija, nepravednom odlukom sudije Antonettija. Odluku smatramo suprotnom normama međunarodnog prava koja može imati negativne posljedice kako za drugostepeni postupak ratnog zločinca Mladića, tako i za međunarodno pravo, istinu i pravdu uopšte. Istraživači genocida smatraju da drugostepena presuda Mladiću može dokučiti genocid i u šest općina BiH, te da se Mladićeva uloga u zločinima može povezati preko udruženog zločinačkog poduhvata sa Srbijom.

Svjesni da samo subjekti MMKS mogu mijenjati pravila i osigurati da se zaštite sve sudske procedure, IGK će poslati posebno pismo nadležnim subjektima MMKS, ali i UN, te nadležnim državnim subjektima Kanade i SAD sa zahtijevom da se nepravedna odluka sudije Antonetti poništi u ime očuvanja i zaštite integriteta međunarodnog suda, odnosno međunarodne pravde.

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}