Uvrstiti logore Omarska i Trnopolje

10559840_254443514679312_2331623715970299316_n

Zajedničko saopćenje Prijedor Genocide Research {PGR} I Instituta za istraživanje genocida, Kanada {IGK}

“U svim navedenim presudama, predmetni logori su prepoznati kao mjesta na kojima su izvršeni zločini protiv čovječnosti, uključujući i Omarsku i Trnopolje. Na očigled ovih činjenica, neuvrštavanje pomentih koncentracionih logora u mapu na kojoj su radile gore pomenute dvije organizacije poprima oblik bizarnosti koji je teško kvalificirati kao omašku. Ovakvi propusti u istraživačkom radu koji figurira kao fundamentalan doprinos procesu tranzicione pravde previše su krupni da bi bili zanemareni. Iz tog razloga obraćamo se ovim saopćenjem udruženju Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje (TPOS) iz Sarajeva i Centru za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) iz Banja Luke sa sugestijom i zahtjevom da se koncentracioni logori Omarska i Trnopolje uvrste u mapu koju su izradili. U suprotnom, njihov istraživački rad se neće moći smatrati relevatnim naučnim radom. Paušalnost, neprincipijelnost u prikupljanju podataka i plasiranje poluinformacija u javni prostor, pogotovo u kontekstu predmetnog istraživanja je nedopustiva, iz râzloga naučne objektivnosti, sistematičnosti i potpunosti, ali i a priori zbog potrebe poštivanja dostojanstva žrtava i njihovih porodica“.

Vise: Potrebno je uvrstiti logore Omarska i Trnopolje u istraživanje