Između lingvocida i lingvosuicida

safet-kadic-promocija

Safet Kadić, član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada – « Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida »

« Postgenocidni nijemi vrisak – Bosanski jezik je rodno mjesto i emanacija bosanskog duha i prva domovina Bošnjaka. Postgenocidno uzpostavljanja samostalne norme bosanskog jezika – Prevencija je uspravljanje Bošnjaka nakon pretrpljenog genocida »

Inatitut za istraživanje genocida Kanada preporučujući ovu važnu knjigu kako stručnjacima, tako i drugim čitaocima se zahvaljuje Safetu Kadiću na otvaranju  fundamentalnih pitanja bosnistike poput postgenocidnog uzpostavljanja samostalne norme bosanskog jezika.

Ovo je jedinstvena knjiga kakva do sada nije postojala u našoj lingvistici i publicistici općenito i predstavlja plodonosan susret nauke i publicistike, lingvistike i politike. Teorijski, knjiga otvara neka fundamentalna pitanja bosnistike poput postgenocidnog uzpostavljanja samostalne norme bosanskog jezika u svjetlu nesaglasnosti organskog i standardnojezičkog idioma. Jedno je sigurno: knjiga nikoga neće ostaviti ravnodušnim, slagao se ili ne slagao sa autorovim tezama. A to je dovoljno za početak mijenjanja postojećeg stanja.

Safet Kadić: “Prevencija je uspravljanje Bošnjaka nakon pretrpljenog genocida”

https://www.youtube.com/watch?v=zin2xSiC87Q

Dževad Jahić: “Knjiga govori o suštinskim problemima naše svijesti o bosanskom jeziku”

https://www.youtube.com/watch?v=fGRsxcVi9_M

Abdulah Sidran: “Biće po sarajevskoj kotlini reakcija na ovu knjigu”

https://www.youtube.com/watch?v=c8ImenWylIU

Rekli su…

Prof. dr. Dževad Jahić, akademik BANU

„Safet Kadić je školovan lingvist koji je razvio svoju lingvističku koncepciju. Njegovi prilozi o bosanskom jeziku značajan su doprinos aktuelnom trenutku bosnistike i njene normativistike. Imponira Kadićevo dobro poznavanje građe bosanskog jezika i njegove historijske, govorne i pisane utemeljenosti u matici Bosni. U tom smislu on razmišlja vrlo zrelo i naučno vrlo dubokol. Njegove lingvističke teze u nekim segmentima mogu biti dobro polazište i za buduću bosnistiku.“

Abdulah Sidran, akademik ANUBiH

„Godinama pratim i s velikom radoznalošću čitam lingvističke radove profesora Safeta Kadića. Nema nikakve sumnje da će izbor, sačinjen u ovoj knjizi, naići na veliku radoznalost i kod stručnjaka i kod drugih čitalaca.“

Prof. dr. Svein Mønnesland, norveški slavista i akademik i akademik ANUBiH

„Čitao sam knjigu s velikim interesovanjem, jer sadrži teme koje se inače ne sreću u nauci o bosanskom jeziku.“

 « Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida »

Vise: « Bosanski jezik između lingvocida i lingvosuicida »