IGK pamti

fb mala

Institut za istraživanje genocida se sjeća kanadskih veterana koji su služili i borili za mir i demokratiju u svijetu.
Institut za istraživanje genocida pamti sve one koji su se borili za jedinstvenu, suverenu, slobodnu Bosnu i Hercegovinu.
Institut za istraživanje genocida pamti i veterane svih drugih zemalja koje su se borili za mir i demokratiju u svijetu.