Mišljenje Venecijanske komisije

get.ashx

“Dan entiteta Republika Srpska” je protivan Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava
Institut za istražianje genocida, Kanada podržava odluku Evropskog odbora za demokratiju kroz pravo, poznatiji kao Venecijanska komisija, koja je na svojoj 96. plenarnoj sjednici, usvojila mišljenje o usklađenosti izbora “Dana entiteta Republika Srpska” sa anti-diskriminatornim standardima Vijeća Evrope, Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije.
Institut za istražianje genocida, Kanada je u više navrata upozoravao da izbor 9. januara za “Dan entiteta Republika Srpska”, je samo od značaja za samo srpski narod, te kao takav predstavlja uvredu za Bošnjake i sve druge narode u tom entitetu. Istovremeno to ugrožava osnovne demokratske vrijednosti i postulate i opasno ponižava dijalog, toleranciju, međusobno razumijevanje i jednakost, prihvatanje, poštovanje, priznavanje drugog idrugačijeg koji bi trebali biti osnova prilikom odabira nacionalnog dana.

Institut za istraživanje genocida, Kanada je posebno isticao da proslavljanje 9. januara kao “Dana entiteta Republika Srpska” posebno predstavlju diskriminaciju bošnjačkog naroda, protiv koga je izvršen najteži oblik zločina, zločin genocida. To smo obrazlagali sljedečim činjenicama:
Deveti januar 1992. godine je datum kada je “Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini” usvojila “Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine” na područjima “srpskih autonomnih regija i oblasti, te drugih srpskih etničkih cjelina u Bosni i Hercegovini”. U to vrijeme na čelu entiteta Republika Srpska su bili optuženi ratni zločinci Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik. Navedenom deklaracijom predviđeno je i “teritorijalno razgraničenje s političkim zajednicama drugih naroda Bosne i Hercegovine”. Iz ovog dokumenta jasno proizlazi namjera da se formira država dominantno jednog – srpskog naroda – uz apsolutno isključivanje i diskriminaciju svih drugih naroda i gaženje njihovih prava. To će kasnije razlog i cilj agresije na državu Bosnu i Hercegovinu I genocida nad njenim građanima, posebno Bošnjacima.
Polazeći od činjenice da nastavak obilježavanja ovog datuma može dovesti do veoma opasnih diskriminacija I velikog ugrožavanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, prije svega Bošnjaka, Institut za istraživanje genocida, Kanada poziva Ustavni sud Bosne i Hercegovine da potvrdi mišljenje Venecijanske komisije i tako svojom konačom odlukom napravi odlučujući pomak u sporoj borbi za ostvarenje ravnopravnosti, ljudskih prava i sloboda svih naroda i građana na prostoru entiteta Republika Srpska.

Mišljenje Venecijanske komisije

Vise: http _www.venice.coe.int_webforms_documents_ pdf=CDL-AD(2013)027-e