PAŽNJA: Pišite MKTJ

Institut za istraživanje genocida Kanada poziva na akciju

Institut za istraživanje genocida Kanada poziva sve organizacije i pojedince u svijetu da pišu gospodinu  Theodore Meron, predsjedniku Međunarodnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije sa zahtijevom da pokrene procediru izmjene prvobitne odluke Sudskog vjeća Tribunala koje je ocijenilo da nema dovoljno dokaza da su srpske snage pod vodstvom ratnog zločinca Radovana Karadžića izvršile genocid u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik, iako je međupresudom od 16. juna 2004. godine preminuli bivši predsjednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević proglašen krivim za genocid u navedenih sedam bosanskohercegovačkih općina.

Email adresa od gospodina Theodore Meron je:  meront@un.org

Uzorak pisma

NJ.E. Theodor Meron, Predsjednik Međunarodnog krivičnog tribunal za bivšu Jugoslaviju,

Poštovani gospodine Meron,

Sudsko vijeće Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, {u daljem tekstu Sudsko vijeće Tribinala} kojim je predsjedavao korejski sudija O-Gon Kwon, donijelo je u 28. juna 2012. međupresudu u kojoj je ocijenilo da nema dovoljno dokaza da su srpske snage pod vodstvom ratnog zločinca Radovana Karadžića izvršile genocid u općinama Bratunac, Foča, Ključ, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik, iako je međupresudom od 16. juna 2004. godine preminuli bivši predsjednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević proglašen krivim za genocid u navedenih sedam bosanskohercegovačkih općina.

Presuda u slučaju ‘Milošević’ je  dovoljna da se ostane pri stavu da je u Bosni i Hercegovini izvršen genocid.  Dakle postoje pravni argumenati da se Radovan Karadžić osudi za genocid.

Zato vas pozivamo da u skladu sa vašim nadležnostima, a na osnovu pravila rada Tribinala pokrenete procediru izmjene prvobitne odluke Sudskog vjeća Tribunala u skladu sa Konvencijom o genocidu, te u skladu sa već postoječom dokumnetacijom o genocidu koja se nalazi u Tribunalu.

Želimo vas još jednom podsjetiti da mnogobrojni relevantni naučno istraživački izvori različite provenijencije iz čitavog svijeta pouzdano ukazuju na dvije činjenice, na Republiku Bosnu i Hercegovinu je izvršena klasična oružana agresija, odnosno zločin protiv mira i sigurnosti čovječanstva, što je po osnovnom shvatanju i definiciji međunarodni oružani sukob i na okupiranim teritorijama nezavisne i univerzalno priznate Republike Bosne i Hercegovine, članice Ujedinjenih Nacija, kao i u gradovima u opsadi, nad Bošnjacima je izvršen najteži zločin – zločin genocida.Riječ je o zločinima koji su nastali na temeljima fašističke ideologije, genocidne politike, velikodržavnom projektu, zajedničkom zločinačkom poduhvatu, nacionalističkom pokretu, agresivnoj i genocidnoj strategiji, države Srbije i  kolaboracionističkih i petokolonaških tvorevina u Bosni iHercegovini. Takva fašistička ideologija, politika i praksa genocidnog karaktera je imala za cilj formiranje velikosrpske države na račun samostalne i suverene, historijski trajne i jasno definirane države Bosne i Hercegovine. Cilj te ideologije, politike i prakse bio je osvajački rat za teritorije, za “životni prostor”, za otimanje tuđe – bosanske zemlje. Taj osvajački rat prema državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima se realizovao putem otvaranja koncentracionih logora smrti gdje su dovođeni nevini civili nad kojima su vršene razne torture i mučenje, a mnogi su i ubijeni, putem zloglasnih logora u kojima su silovane žene, putem kulturocida, ekocida, urbicida, etnocida tog namjernog i sustavnog rušenja objekata bošnjačke i hrvatske kulture i tradicije radi zametanja svakog traga njihovog postojanja, putem elitocida tog sustavnog i organizovanog ubijanja bošnjačke i hrvatske inteligencije.

Polazeći od toga da ova politička odluka Sudskog vijeća Tribunala može imati nesagledive, negativne  posljedice za proces demokratizacije, mira i pomirenja u regionu, za istinu i pravdu u svijetu, te da  ona još više umanjuje već poljuljani Tribunala koji je osnovan da osudi zločin genocida u Bosni i Hercegovini kako nebi ostavili potomstvo ljudske civilizacije u strahu od ponovnog genocida, pozivamo vas da u skladu sa pravilima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a na osnovu Konvencije o genocidu, inicirate promjene odluke Sudskog vijeća koje je napravilo očiglednu tešku grešku kada je ocjenilo da nema dokaza van razumne sumnje za krivično djelo genocida u navdenim općinama u Bosni i Hercegovini.

S poštovanjem

Pozivamo vas da u skladu sa pravilima Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a na osnovu Konvencije o genocidu, inicirate promjene odluke Sudskog vijeća koje je napravilo očiglednu tešku grešku kada je ocjenilo da nema dokaza van razumne sumnje za krivično djelo genocida u navdenim općinama u Bosni i Hercegovini.

Institut za istraživanje genocida Kanada poziva na akciju1