PAŽNJA: Protest protiv profesor Herman

Edward S. Herman - Srebrenica Genocide Denier

U dosadašnjoj historiji ljudskog društva genocid, kao najteži oblik zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i holokaust, je iz ideoloških, političkih i drugih razloga, kontinuirano i permanentno negiran od strane pojedinaca, određenih grupa i država. Nažalost, i genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini na kraju XX stoljeća, uključujući i genocid na teritoriji sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice, jula 1995, nije pošteđen, od strane brojnih negatora, negiranja genocida. Opet da kažemo (ponovo), nažalost, genocid negiraju i poznati univerzitetski profesori, kao što je Prof. dr. Edvard Herman, profesor na Univerzitetu u Pensilvaniji (autor knjige “Pokolj u Srebrenici: Dokazi, činjenice i politika”).

Otvoreno pismo prof. dr. Edvardu Hermanu, povodom negiranja henocida nad Bošnjacima, sigurne zone Ujedinjenih Nacija, Srebrenica, jula 1995

Više: Otvoreno pismo prof. dr. Edvardu Hermanu, povodom negiranja henocida nad Bošnjacima, sigurne zone Ujedinjenih Nacija, Srebrenica, jula 1995.