You are currently viewing Pismo Visokom Predstavniku Inzku od grupe BiH gradjana iz SAD-a

Pismo Visokom Predstavniku Inzku od grupe BiH gradjana iz SAD-a

DESET PITANJA ZA OHR – VALENTIN INZKO

Za: Visoki Predstavnik u Bosni I Hercegovini, gosp. Valentin Inzko

Ekselencijo,

Kao građani Bosne i Hercegovine uz poštovanje prema Vašoj funkciji, tituli i odgovornosti, osjećamo se slobodno da Vam se obratimo, a u vezi s Dajtonskim Okvirnim Sporazumom, Aneksom 10 i kao konačnom autoritetu u tumačenja ovog Sporazuma.

Gospodine Inzko, kao što znate, prošle su 23 godine od potpisivanja Dejtonskog Sporazuma sa svakom stranom, u sukobu u to vrijeme, i civilne implementacije mira u Bosni i Hercegovini. Nažalost, situacija u zemlji nikada nije bila gora nego posljednjih nekoliko godina, posebno posljednjih nekoliko mjeseci. Za to vrijeme, žao nam je što smo primijetili, Vi ste Visoki predstavnik u BiH sa nadležnostima i odgovornostima navedenim u ovom Sporazumu i Anexu 10, koji je i javno objavljen na UN web stranici.

Ovaj Aneks pokazuje mnogo više od praćenja stanja i periodičnog izvještavanja o napretku koji je postignut u određenom vremenskom periodu, za Ujedinjene nacije, Evropsku Uniju, Sjedinjene Države, Rusku Federaciju i druge zainteresovane vlade, stranke i organizacije, kako je navedeno u Sporazumu.
Aneks 10 je mnogo više od toga, a što je vaša odgovornost.

Čitajući Vaše izvještaje i gledajući Vaše prezentacije u UN-u, primijećuje se da se Vaši izvještaji ne razlikuju mnogo od dnevnih novinskih članaka.

Šta ćete i kada raditi na svim drugim obavezama navedenim u Dejtonskom Sporazumu u okviru odgovornosti Visokog Predstvanika, pod Aneksom 10, kao što su:

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI:

a. Održavati bliske kontakte sa političkim subjektima radi promovisanja njihovog potpunog poštovanja u svim civilnim aspekatima mirovnog sporazuma i visokog nivoa saradnje između njih i organizacija i agencija koje učestvuju u tim aspektima.

b. Koordinirati aktivnosti civilnih organizacija i agencija u Bosni i Hercegovini kako bi se osigurala efikasna provedba civilnih aspekata mirovnog rješenja. Visoki Predstavnik će poštovati njihovu autonomiju u okviru svojih sfera djelovanja, dok će im, po potrebi, dati opšte smjernice o uticaju njihovih aktivnosti na provedbu mirovnog sporazuma. Od civilnih organizacija i agencija se traži da pomognu Visokom Predstavniku u izvršavanju njegovih ili njenih odgovornosti pružanjem svih informacija relevantnih za njihov rad u Bosni i Hercegovini.

c. Olakšati, kako to Visoki Predstavnik smatra potrebnim, rješavanje svih poteškoća koje se pojave u vezi sa civilnom implementacijom.

Gospodine Inzko, mi imamo situaciju da Vi godinama ne razgovarate sa nekim stranačkim političarima, jer Vas ne poštuju. Kako takav odnos može funkcionisati bilo gdje? Žao nam je, ali ako Vi kao Visoki Predstavnik ne možete uspostaviti normalan odnos s drugima, s kojima biste trebali raditi, koristeći svoju kompetenciju I poziciju, nešto nije u redu i Vaši kapaciteti i uticaj su upitni.

Ali, vratimo se na početak i glavni razlog zašto je Dejtonski Sporazum implementiran, potpisan i zašto je na snazi?! Gospodine Inzko, sporazum je zaustavio rat 92 –95 kao što znate, zaustavio je masakre, zaustavio je genocid, otvorio je gradove, državu i transport. Ovo je završeno 1995. godine!

Možete li zamisliti koliko je novca uloženo, koliko je humanitarne pomoći došlo. Koliko je ljudi bilo uključeno u rekonstrukciju itd. Koliko je kredita u banci do sada zaduženo. Ali šta je SA LJUDIMA u Bosni i Hercegovini, gospodine Inzko? Zaštićeni smo od ubijanja, ali onda ostavljeni bez elementarnih ljudskih prava?! Sada Vam postavljamo ovo pitanje, 23 godine kasnije, jer nema napretka u Vašem mandatu.

Porodice ne napuštaju zemlju zbog rata, ili zbog otvorenog tržišta, napuštaju BiH, jer nema ni prosperiteta, ni budućnosti, niti nade da će situacija ikada biti bolja. Poznata politička scena je razlog za raseljavanje ljudi u BiH. Mladi, obrazovani ljudi, profesionalci… Ali nemate li Vi nekog autoriteta da zaustave i spriječavate probleme!?

Sasvim je jasno, da jedan čovjek ne može odlučiti da nastavite sa Vašim ovlaštenjima, ali Vaša je odgovornost da izvještavate o kompletnoj situaciji u zemlji i da imate prijedloge u rješenjima.

Žao nam je što moramo primjetiti da ste se BiH javnosti posljednji put obratitli prije više od mjesec dana, ili tačnije Novembra 21.2018. nakon Vašeg novembarskog izvještaja UN-u. U ovom javnom intervjuu na TV1, konačno ste rekli, prvi put:
“Stalno se zaboravlja da postoje i četvrti konstutivni narodi, a to su gradjani, gradjani i ostali, i ovi građani nemaju prava!”.

Za sve ove godine, javnost željno očekuje Vaše odgovore na sljedećih deset pitanja, a u okviru vaše nadležnosti:

1. Zašto sve ove godine dozvoljavate političarima da koriste termin ”konstutivni narodi” u javnosti, sa kojim su nacionalisti sebi dozvolili ekskluzivitet, moć i veća prava od svih građana BiH. BiH je domovina svih njenih gradjana (LJUDI), ne samo tri religije i osoba koji se deklarišu u jednu od njih. Čak i riječ “nacionalisti” koja se koristi u javnosti je pogrešna riječ u ovom kontekstu, govorimo o šovinistima, onima koji rade samo za svoje interese, politikom stvaranja straha među ljudima koristeći religiju kao sredstvo u ime države. Ovo je politika iz 1992. godine gosp. Inzko.

Gosp. Inzko, i Vi koristite termin ”konstutivni narodi”, takodje.

Zašto dozvoljavate da se koristi riječ koja ne postoji u Dejtonskom Sporazumu, niti postojeća riječ “Konstituent” ima značenje kako se predstavlja ljudima u BiH? Ista riječ (Konstituent) se koristi u Alabama, SAD Amandmanu i znači glasač, a Vi vrlo dobro znate da ne postoje “konstutivni” ekskluzivni narodi SAD-a, koji su superiorniji, moćniji i da su svi gradjani u SAD-u konstituenti, glasači. Kada planirate ovo da objasnite BiH javnosti? Kada planirate da zaustavite zloupotrebu, “pogrešan prevod” i diskriminaciju?

(Constituent <> Constitutive)
(Konstituent <> Konstutivni)

Objašnjenje obje riječi:

“Razlika između konstitutivnog i konstituenta je da konstitutivno ima moć ili autoritet da konstituiše, uspostavi ili donese nešto na snagu, dok je konstituent dio ili komponenta cjeline.”

Nadamo se da će Vam ovo pomoći da razumijete izvor problema, 23 godine kasnije!

Strana 59 Originalnog Dajtonskog Sporazuma

Da li razumijete gosp. Inzko, da ova, samo jedna riječ, daje nadmoć ljudima koji se izjašnjavaju samo kao Bošnjaci, Hrvati i Srbi? Da li razumijete da svi drugi nemaju prava, ili jednaka prava u državi u kojoj su rodjeni? Zašto i kako je ovo prihvatljivo, zadnje 23 godine? Ili, da li nam poručujete, da mi rodjeni u BiH nemamo ljudska prava

ako ne pripadamo jednoj od ove tri grupe, a što znači religijski opredjeljeni kao Bošnjaci – Muslimani, Hrvati – Katolici ili Srbi – Ortodoksni Krišcani?
Gosp. Inzko, od Vas se očekivalo da znate, da smo mi svi Bosanci I Hercegovci. Naš pasoš je bosansko-hercegovački. Religija je kategorija ispod državljanstva, naravno za one koji žele da se religijski izjašnjavaju, nije obaveza.

Hrvati su građani Hrvatske, Srbi su građani Srbije i oni takođe imaju svoje pasoše.
I kako oni mogu imati veća prava od nas, rođenih u BiH sa državljanstvom i pasošom BiH, po rođenju?

Sporna rečenica u Dejtonskom Sporazumu ima jasno značenje:

“Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao glasači zajedno sa svim drugima, (znači Jevreji, Romi, itd.) i građanima Bosne i Hercegovine, (znači koji se drugačije ne izjašnjavaju), utvrđuju da je Ustav Bosne I Hercegovine sljedeći… Anex 4”

Dodatno, “Along with others” u Dejtonskom Sporazumu znači “Zajedno sa drugima” a ne “I ostali”, što je uvrjedljivo u ovom kontekstu, jer ljudi ne mogu biti “ostatak od ljudi”, bar ne u Ustavu. Smatramo da niko ne bi podržao ovaj jezik. Dakle, ne samo da ljude oslovljavate – ostatkom od tri ekskluzivne grupe ljudi, sto bi značilo otpad, nego isto tako ovi ljudi nemaju nikakva prava u svjoj državi!!!
Šta mislite o tome Gosp. Inzko?

2. Zašto ne postoji službeni prevod Dejtonskog Sporazuma, dostupan građanima BiH? Kada ćete učiniti nešto po tom pitanju? Dokumeti sa prevodima, koji se mogu pronaći na internetu, pa čak i na stranici Vlade Kantona Sarajevo su na hrvatskom ili srpskom jeziku i nisu tačni, upravo iz razloga nevedenog gore.
Gosp. Inzko, teško je povjerovati da Vi niste znali za ovu “grešku u prevodu”.

3. Dejtonski Sporazum je jasan da časni ljudi sa visokom reputacijom i moralom moraju raditi u sudovima BiH. Takođe imamo i strane sudije. Vi ste vrlo dobro upoznati sa situacijom u BiH Pravosuđu, pa nas zanima kada planirate da poduzmete nešto, djelujete, a ne samo da dajete izjave, kao svih predhodnih godina? Upoznati ste sa kriminalom, mobingom, korupcijom i svim ostalim djelima. Sigurni smo i da ste dobro upoznati i sa slučajevima ubistava „Memić”, „Dragičević”, ubijenim policajcima u Sarajevu i svim drugim brojnim (ne)djelima koja nisu sankcionisana od strane pravosuđa. Ovo nisu izolovani slučajevi, ovo su slučajevi gdje su ljudi smogli snage da se bore sa sistemom, a Vi znate da su političke partije ”vlasnici” institucija. Govorili ste o tome više puta.

Svjesni ste da su politike kreirale stanje straha. Političari više ne vladaju ljudima, nego strah. Ljudi se boje za vlastite živote. Ovo nije ono o čemu Vi stalno govorite “trebaće vremena za pomirenje”, ovo je politička manipulacija gosp. Inzko, manipulacija nama, ljudima.

Možete i pitati kako ovi političari budu izabrani, a mi Vama postavljamo isto pitanje.

Isključujući mobing i strah, Vi isto znate za sve druge neregularnosti u procesu glasanja. Da li razumijete da političari u BiH nemaju nikakav plan, plan na kojem će raditi za budućnost države i bolji život građana. Osim kreiranja tenzija i čekanja da im prođu mandati, druge planove nemaju. Gosp. Inzko, odgovornost i sankcije ne postoje. Narod je u servisu političarima, umjesto da je obrnuto. Sigurni smo da ste s tim upoznati.

4. Dejtonski Sporazum je jasan o ljudskim pravima, ko je onda odgovoran za nepoštivanje i nekažnjavanje za kršenja ljudskih prava 23 godine?

I ko bi trebao da nešto poduzme po tom pitanju u državi gdje je Dejtonski sporazum u ”Koristi / Zloupotrijebi / Opravdaj” statusu, isto kao i BiH zakoni, gdje je pravosuđe privatna institucija političara koji manipulišu našim životima? Sami svjedočite tome, gosp. Inzko.

Da li mislite da BiH gradjanstvo može da riješi ovaj problem? Ili je ovo takodje pokriveno Vašim izjavama “trebaće vremena za pomirenje”? Da li znate da sistem zabranjuje proteste? Ljudima se prijeti da će izgubiti posao ako izadju na protese? Javni servisi su pod kontrolom političkih partija, takodje. Ljudi ne mogu komunicirati sa Vama. Koje su druge opcije ostale? Vi sve ovo vidite, gosp. Inzko, naravno kada ste u Sarajevu i BiH.

5. Zašto ostavljate otvoren(e) prostor(e) za sve manipulacije, ovima koji “ne mogu da se dogovore oko prevoda Dejtosnskog Sporazuma”? Gosp. Inzko, prevod je samo jedan i tu nema dogovora!!! Zašto ne rješavate cijeli problem svojim znanjem, ekspertizom, praksom i onim što je u opisu Vašeg posla prema Dejtonu? Ili, kada će te?

6. Zatim, Vi i Vaše osoblje treba da prisustvujete izborima, na licu mjesta, kao garancija ispravnosti rezultata izbora. Da li nam sada možete garantovati ispravnost posljednjih izbora? Ovo je u opisu Vašeg posla prema Dejtonskom Sporazumu.
Mi možemo napraviti listu toliko problema, a Vi niste spomenuli niti jedan od njih.

7. Gosp. Inzko, zašto još uvijek dozvoljavate Srbijanskoj i Hrvatskoj vladi verbalne napade na suverenitet BiH, kada odlično znate koje pojedinačne anex-e Dejtona su potpisale ove susjedne države kao garanciju? Kada planirate izaći javno u medije sa svojim tumačenjem Dejtona, a o ovim detaljima? Vi znate da su Srbija i Hrvatska potpisale samo i isključivo povlačenje naoružanja sa BiH teritorije, kao i poštovanje svih anexa potpisanih između entiteta Federacija i entiteta Republika Srpska (RS).
Zašto to ne kažete, nego održavate tenzije u državi i dozvoljavate uplitanje Srbije i Hrvatske u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?

8. Hoćete li ikada BiH javnosti objasniti, da Okvrini Sporazum znači bazu za nadogradnju, i da Dejton nije kraj napretku, i da Dayton nije ono kako ga BiH političari koriste kao izgovor za stanje u državi, te da ga tumače kako bi njima služio, nažalost zajedno sa Vama kao konačnim tumačem.

9. Zašto nikada niste izašli u javnost sa objašnjenjem da se po Dejtonu bira predsjednik (jedan Bošnjak, jedan Hrvat, jedan Srbin) koji ne predstavlja “samo svoj narod”, nego sve građane BiH, ili da se po Dejtonu predsjednik ne bira “iz reda njegovog naroda”, nego svih građana.

Zašto, kao konačni tumač Sporazuma, dopuštate tenzije i ne rješite ovo pitanje svojim objašnjenjem i ovlaštenjem? Zašto ne kažete da ovaj dio nije napisan u Ustavu Bosne i Hercegovine, kao što ni aktivnosti Visokog predstavnika u BiH nisu dio Ustava? Zašto ne objasnite da je ovaj način izbora bio rješenje da se zaustavi rat, a Dejton to pokazuje kao put za prve izbore nakon rata, ali da je Aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine, što je objašnjeno gore i ko su glasači? Ali isto tako znamo šta su donijele presude međunarodnih sudova na ovu temu.

10. Jeste li pročitali izvještaj senatora Rogera Wicka o situaciji u Bosni i Hercegovini? Da li ste shvatili koliko vremena je njemu i njegovom timu trebalo za realnu analizu situacije u društvu i zemlji? Da li ste primjetili da je u svom izveštaju imao sugestije i savjete šta da se uradi i pomogne ljudima da izađu iz sadašnjeg stanja prošlosti?

Zaista nismo sigurni da razumijete da životi ljudi i sudbine zavise od Vašeg rada i odluka? Sigurani smo da znate, koliko je ljudi napustilo zemlju, koliko ljudi nema posao, ljudi nemaju medicinsku pomoć, posebno djeca, mobing, ljudi se ne plaćaju za posao koji rade, ekonomska situacija je izuzetno loša, sve industrije su zatvorene, ali otvaraju se samo šoping centri. Sigurni smo da znate da statistika o zapošljavanju o kojoj čujemo nije validna. Kada prijavljujete broj rastućih radnih mjesta, možete li nam reći gdje su ti ljudi zaposleni? Da li provjeravate informacije prije izvještavanja UN-u? Takođe znate da institucije ne rade zajedno, postoje velike praznine u njihovim odgovornostima dok oni prstom upiru jedni u druge …Ovo je takođe dio Aneksa 10, gospodine Inzko, ispravite nas ako griješimo.

POZIV NA ODGOVORNOST:

Mi, koji smo napustili našu zemlju u ranim dvadesetim ili čak mlađi, mi koji smo bili željni boljeg života nakon rata, znamo samo kroz šta smo prošli i kako živimo daleko od svih i svega što je naše! Vi to najbolje znate, gospodine Inzko, kada dolaze praznici, a vi niste sa svojom porodicom, nego daleko od njih, zar ne? Imamo i mi našu domovinu, naše kuće, svoj komad neba, ali sve nam je oduzeto politikom u kojoj i Vi učestvujete, zajedno sa političarima, kojima ništa nije sveto. Dakle, ne samo mi, već i naša djeca trpe zbog ove arogancije i njihove vječite potrebe. Kada će biti dosta? Koliko još godina bh. generacije će morati da napuštaju svoju zemlju, našu zemlju, ostavljajući roditelje, prijatelje, školske drugove, svoj grad, u paklu zarobljenom u prošlosti? Koliko dugo Vas, gosp. Inzko pitamo, i pozivamo Vas na odgovornost, čak i više od političara koji teže statusu quo, jer znaju da ne znaju ništa drugo raditi! Do kada ćete dozvoliti političarima da manipulišu siromašnima i drže ih “na koljenima i mole za obrok”. Kako gledate na to i kako se osjećate, kao ljudsko biće?

ODGOVORNOST ILI OSTAVKA:

Stoga, na ovaj način, tražimo od Vas da prestanete da vrijeđate našu inteligenciju, zajedno sa političarima i da počnete da radite svoj posao, iskreno, ili odstupite zbog nemogućnosti i moralnog razloga. Ljudi nemaju života za ovakvo neodgovorno ponašanje.

“Ako su tri glavna elementa vlasti u bilo kojoj zemlji ujedinjeni, onda se individualna sloboda uništava. Kada su zakonodavne i izvršne vlasti ujedinjene u istoj osobi ili istom tijelu, ne postoji sloboda, već strah da će monarh ili senat donijeti tiranske zakone da ih izvrši na tiranski način. Veliko je iskustvo, da je svaki čovek koji ima autoritet, sklon zlostavljanju i zloupotrebljava ga dok ne dostigne granice “- Montesquieu.

Ove granice, gospodine Inzko, trebate Vi odrediti!

Nažalost, mnogi od nas, moramo priznati da smo vjerovali u Vas, sve do trenutka kada smo se zapitali – šta se više događa i potražili Dejtonski Sporazum. Nastalo je veliko razočarenje i to je stvorilo sumnju u Vaš moral i etiku. Pročitali smo originalni dokument Dejtonskog sporazuma (internet stranica UN-a) i shvatili da Dejtonski sporazum nije problem, kao što je to predstavljeno nama, ljudima u BiH godinama, već politika koja je omogućila anarhiju u zemlji napaćenih ljudi na rubu kolapsa i ponora.

Isto pismo će biti dostavljeno na više adresa u SAD i EU, te stoga očekujemo od Vas da kontaktirate javnost, o svim gore navedenim pitanjima. Očekujemo toliku odgovornost prema Vašoj profesiji i poštovanje, za nas građane BiH, gdje god da se nalazimo!

S poštovanjem,

Olivera Dujmović
Grupa BiH gradjana, USA
Contact – Usa2Bih@gmail.com