Podrška Građanima BiH

600_sarajevo_protesti_ajb_sead_i_0_AJ

Podrška Gradjanima Bosne i Hercegovine
Ova izjava međunarodne podrške dolazi od prof. dr Srđa Pavlović, Odjel za historiju i Klasik, Universiteta Alberta, člana Međunarodnog stručnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada, yajedno sa dvadesetak njegovih kolega u Kanadi, Sjedinjenim Amerićkim Državama, Velikoj Britaniji, Austriji i Australiji.

Vise: Podrška Gradjanima Bosne i Hercegovine