Podrška IGK za aplikaciju za reviziju presude

17. 02. 2017.

Podrška Instituta za istraživanje genocida Kanada za aplikaciju za reviziju presude protiv Srbije za genocid

Institut za istraživanje genocida Kanada podržava aplikaciju za reviziju presude protiv Srbije za genocid. To je pravno sredstvo i moralna obaveza koje stoje na raspolaganju državi Bosni i Hercegovini i žrtvama agresije i genocida. To se ne tiče srpskog naroda, to se tiče Miloševićevog režima. U tom smislu Institut za istraživanje genocida, Kanada očekuje da Međunarodni sud pravde uradi svoj posao.

Istovremeno posebnim saopćenjem Institut za istraživanje genocida Kanada je pozvao međunarodnu zajednicu, posebno Kanadu, Sjedinjene Američke Države i Europsku uniju da podrže pravo da država Bosna i Hercegovina pokrene postupak revizije presude. Informisali smo Vladu i Parlament Kanade, tražeći podršku od njih. Upozorili smo pojedince, organizacije i zajednice u i van Bosne i Hercegovine koje osporavaju pravo državi Bosni i Hercegovini na revizija presude da takvim ponašanjem krše međunarodno pravo. Ako želimo graditi stabilnu budućnost, sigurnost i mir u Bosni i Hercegovini, zločini se ne smiju prešutjeti. Zločini su opterećujući faktor koji se mora prevladati istinom i pravdom.

Protivnici revizije presude negiraju zapravo presudu Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine koja je osudila institucije entiteta Republika Srpska, vojsku i policiju, za izvršeni genocid, a Srbiju kao prvu zemlju u svijetu koja je prekšila odredbe Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Time protivnici revizije presude negiraju presuđeni genocid, minimiziraju razmjere zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, izjednačavaju žrtve genocida i izvršioce genocida, a zločince proglašavaju nacionalnim herojima. U ovom slučaju riječ je o žrtvama genocida Bošnjacima, autohtonom miroljubivom evropskom narodu, koji u svojoj historiji nikada nije imao niti ima vlastitu fašističku ideologiju niti vlastiti fašistički pokret, što je velika civilizacijska tekovina koju baštine Bošnjaci.

Institut za istraživanje genocida Kanada daje podršku ambasadoru David Sheffer i njegovom ekspertnom timu i agentu prof. dr. Sakibu Softiću, ali i svim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, da snagom pravne argumentacije, uz podršku probosanskih političkih snaga i patriota, urade sve da se aplikacija za reviziju presude podnese u zakonskom roku i sa validnom argumentacijom.

Bosna i Hercegovina mora biti utemeljena na istini i pravdi, na prihvatanju istine i pobjedi prava. Mir će biti trajan jedino ako se gradi i izgradi na čvrstim temeljima istine i pravde. Svaki sporazum između istine i laži uvijek je na štetu istine. Odsustvo istine i pravde proizvodi kontinuitet straha žrtava. Zato je pitanje revizije presude državno i pravno pitanje bosanskohercegovačkog suvereniteta, nezavisnosti, političkog subjektiviteta i slobode i moralna obaveza za žrtve. To nije pitanje jednog naroda, pojedinca ili institucije. Podržavajući aplikaciju za reviziju presude Institut za istraživanje genocida Kanada podržava istinu, pravdu, mir, vladavinu prava, podržava slobodu i pravo da se sporovi među državama rješavaju civilizovano na Međunarodnom sudu pravde.

Dr. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada