Reakcijana susret Samjuel Đukanović

74922_10152464551955473_1421216635_n

Dr. Srđa Pavlović, član Međunarodnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada,  predaje modenu istoriju Balkana na Univerzitetu Alberte. Njegov rad se fokusira na nacionalizam i konstrukciju identiteta.

Pod predsjednikovanjem Mila Djukanovića (muti-mandati of 1989 godine) crnogorska vlada je propovijedala toleranciju, dok je često praktikovala ili tolerisala ekstremizam, nacionalizam, šovinizam, i mržnju prema neželjenom drugom. Djukanovićeva vlada nije zaštitila crnogorske gradjane islamske vjere kada su ranih 1990-tih bili maltretirani, mučeni, i etnički čišćeni od strane raznih paravojski. Uloga koju je u tim zločinima igrala crnogorska policija još uvijek nije sasvijm rasvijetljena. Štaviše, vlada Mila Djukanovića je naredila svojoj policiji da locira i uhapsi civile-izbjeglice iz Bosne, i preda ih na ruke ubicama Radovana Karadžića. Singularno fokusiranje na jednu stvar, kako što je odnos vlade prema jevrejskoj zajednici u Crnoj Gori  ne kompenzuje nedostatak svijesti o istorijskim dešavanjima. Takav fokus, u stvari, zanemaruje značajan segment skorije istorije koji predstavlja neprijatan teret za crnogorksu vladu i njenog više-mandatarnog predsjednika.

Otvoreno Pismo – Reakcija povodom susreta Dr. Šimona Samjuelsa sa Predsjednikom Vlade Crne Gore, Milom Djukanovićem

Više: Otvoreno Pismo – Reakcija povodom susreta Dr. Šimona Samjuelsa sa Predsjednikom Vlade Crne Gore, Milom Djukanovićem