Saopćenje IGK i KBSA, 15 april

ratko-mladic250811

Izjava KBSA i IGK na odluku Pretresnog vijeća Haškog tribunala

Pretresno viječe Haškog tribunala je kao pravnu činjenicu potvrdilo postojanje genocidnog plana tokom agresije na RBiH

U ime preživjelih žrtava i svijedoka agresije na RBiH i genocida nad njenim građanima, koji trenutno žive u Sjevernoj Americi, KBSA i IGK pozitivno ocjenjuju današnju odluku Pretresnog vijeća Haškog tribunala kojim je predsjedavao sudija Alphons Orie, a koje je odbacilo zahtjev za oslobađanje od krivice u postupku protiv ratnog zločinca, komandanta Vojske entiteta RS, Ratka Mladića, osumnjičenog za genocid. Sve tačke optužnice protiv Mladića ostaju na snazi, uključujući i za genocid u BiH.

Za istinu i pravdu ovo je veoma važan korak jer Pretresno vijeće smatra da su sve tačke optužnice dokazane.

Postoje mnogobrojni relevantni naučno istraživački, a sada i pravni dokazi da je Mladić imao genocidnu namjeru, da su prekršena prava i običaji ratovanja, da su civilne osobe zatvarane u koncentracione logore smrti držane tamo isključivo zbog nacionalnosti, da je postojao udruženi zločinački poduhvat u koje je bilo uključeno rukovodstvo Vojske entiteta RS, među kojima su i Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Cilj je bio da se Bošnjacii Hrvati trajno uklone iz teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo čineći agresiji i genocid. Pretresno viće Haškog tribunala je odlokom potvrdilo osnovnu namjeru agresora, stvranje etnički čiste RS namjernim, sustavnim, organizovanim, nasilnim protjerivanjem, ubijanjem, mućenjem i silovanjem nesrba, a sve to u cilju Velike Srbije. Ova međupresuda potvrđuje karakter rata u BiH. Pored naučno istraživačkog sada imamo i pravni dokaz da masovno ubijanje nesrba, masovno protjerivanje nesrba, masovno otvaranje koncentracionih logora smrti, masovno silovanje, masovno uništavanje vjerskih, kulturnih i privrednih objekata, odnosno genocid, ekocid, etnocid, kulturocid, urbicid, elitocid bili strateški ciljevi srpskocrnogorske agresije na RBiH.

KBSA i IGK još jednom podsjećaju da Karadžić i Mladić, najveći ratni zločinci na kraju 20. i početku 21. vijeka, mora odgovarati za genocid u BiH. Ova odluka Pretresnog vijeće nakon niza oslobađajućih presuda kojima žrtave i svijedoci agresije i genocida nisu bili zadovoljni, daje ponovo nadu za pobjedu istine i pravde.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vise: Saopćenje IGK i KBSA 15. april 2014