You are currently viewing Skandalozne provokacije RTV RS prema akciji IGK u vezi Peticije e-1837

Skandalozne provokacije RTV RS prema akciji IGK u vezi Peticije e-1837

RTV RS kontinuirano na skandalozan način daje prostor falsifikatorima historije o državi BiH, posebno o agresiji i genocidu. Ovog puta predmet najgrubljeg napada je akcija Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK} u vezi Peticije Kanadskog parlamenta e-1837. Time je u javnom prostoru bh. entiteta RS još jednom riječ zločin zamjenjena riječju mit, a saosjećanje prema žrtvama agresije i genocida zamjenilo je cinično poricanje zločina genocida u Srebrenici, največeg zločina poslije holokausta u Evropi.

Podsjećamo da Peticijom e-1837, IGK traži od Vlade Kanade krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici. Na taj način institucionalno, upotrebom sudskih, naučnoistraživačkih i historijskih činjenica IGK štiti od zaborava žrtve genocida u Srebrenici i dostojanstveno ih se sjeća, te preventivno djeluje protiv novih genocida. U vremenu kada se genocid falsifikuje, osporava, poriče, biti ravnodušan na negiranje genocida značilo bi učiniti nas saučesnicima genocida. Istina o genocidu u Srebrenici je neumoljiva i neopoziva, a njeno omalovažavanje je uvreda kako za žrtve, preživjele žrtve, tako i za države BiH i Kanadu. Oni koji bi trebali da dožive katarzu koje nema, morali bi da znaju da se ponos naroda ne može graditi na laži. Takvu laž posebno ne trpi kanadska pravna država. Odnos RTV RS prema istini i pravdi o genocidu u Srebrenici, prema pravosnažnim presudama internacionalnih i nacionalnih sudova i posebno odnos prema sponzoru peticije e-1837, Brianu Masse, jednom od najuglednijih članova Kanadskog parlamenta, velikog prijatelja države BiH, te velikog borca za ljudska prava, slobode, istinu i pravdu u svijetu, te odnos prema inicijatoru peticije, akademiku Emiru Ramiću, direktoru IGK, čovjeku koji kroz misiju kanadske borbe za istinu i pravdu, kao sastavnog dijela bosanskohercegovačkog kolektivnog sjećanja, vodi borbu za bolju zajedničku budućnost države BiH, je sramni, anticivilizacijski, neljudski i nemoralni čin medijske kuće koja je pod potpunom kontrolom jednog kvazi lidera koji ne priznaje državu BiH, negira i ponižava njene institucije i koji se nalazi na američkoj crnoj listi.

Podsjećamo RTV RS da Kanada ima institucionalni, državni i odgovorni odnos prema kulturi sjećanja o genocidu u Srebrenici i pravdu za žrtve tog zločina. Institucionalni kanadski odnos prema genocidu u Srebrenici se ogleda u: jednoglasno usvojene dvije parlamentarne rezolucije o genocidu u Srebrenici i na osnovu tih rezolucija 11. juli je u Kanadi proglašen Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, genocid u Srebrenici se izučava u pojedinim kanadskim školama i fakultetima, u kanadskom gradu Windsoru je oktriven spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, cvijet Srebrenice, simbol genocida u Srebrenici ali i simbol svih genocida u svijetu, je uručen članovima Kanadskog parlamenta, u kanadskom Muzeju za ljudska prava u Vinipeku je otvorena stalna izložbena postavka o genocidu u Srebrenici, o agresiji na BiH i genocidu protiv njenih građana, posebno Bošnjaka je govoreno u Kanadskom parlamentu, ali i u parlamentima mnogih drugih zemalja, pokrenuta je parlamentarna peticija e-1837 za krivično gonjenje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi. IGK je uspio da obrazuju više hiljada Kanađana, posebno mladih u školama i studenata na fakultetima o genocidu u Srebrenici, organizovao je više stotina događaja u znak sjećanja na žrtve genocida. Takođe je organizovao posjetu sponzora obe kanadske rezolucije o genocidu u Srebrenici i sponzora Peticije e-1837, Briana Masse Memorijalnom centru “Potočari”.

Vlada RS koja je nedavo formirala dvije tzv. nezavisne međunarodne komisije za istraživanje ratnih zbivanja u Sarajevu i u „srebreničkoj regiji“, medijskim linčom poriče presudu najviše sudske instance u svijetu. To je dramatičan udar na međunarodni pravni poredak, ali je to, istovremeno, međunarodna diplomatska, politička diverzija najvišega reda. Ovo je još jedan razlog da Vlada Kanade donese zakon o krivičnom sankcionisanju negatora genocida u Srebrenici. Jer iz činjenice o nepriznavanju presude najviše sudske instance o genocidu u Srebrenici proizilazi da se genocid amnestira, što je podrška zločinu i nedvosmisleno priznavanje spremnosti da se on ponovi. Institucije RS su odlikovale glavne protagoniste genocida u Srebrenici, što govori o njihovom odnosu prema tome zločinu, ali i dodatnom razlogu da Kanada prihvati zahtijev iz Peticije e-1837, odnosno da krivičnog goni negatore genocida.

Podsjećamo još jednom kanadsku javnost ali i poptuno zavisnu RTV RS da su prema presudi Međunarodnog suda, genocid u Srebrenici izvršile institucije RS, njena Vojska i Policija, iz čega jasno proizlazi da je RS sazdana, institucionalno, na genocidu. Sada RS teži, također institucionalno i medijski, poreći taj genocid, a svako poricanje zločina jest izricanje spremnosti na njegovo ponavljanje. Voljom velikonacionalističke, srpske politike ne samo da se ne prizna dokazani genocid, nego se vrši „politička egzekucija“ najviše međunarodne pravne instance koja je utvrdila taj genocid, a našto Vlada Kanade treba odgovoriti krivičnim sankcionisanjem negatora genocida.

Medijsko negiranje genocida i pokušaj revizije historijskih, sudskih i naučnoistraživačkih činjenica potpuno odbacujemo i najstrožije osuđujemo. Anticivilizacijski, dehumanizovani, medijski napadi na člana Kanadskog parlamenta i direktora IGK se moraju javno osuditi, jer su neljudski, usmjereni protiv istine i pravde, protiv mira i stabilnosti. Medijska anticivilizacijska agresivnost RTV RS dehumanizira ponovo žrtve i nema mjesta u dobru u Kanadi, BiH i cijelom svijetu.

Institut za istraživanje genocida Kanada

rtvrs sapoćenje