Zaustaviti psihološki genocid nad Bošnjacima

10941460_10205127246693364_912605909643259505_n

Zaustaviti psihološki genocid nad Bošnjacima

Armin Čusto, dipl.iur je član Internacionalnog ekapertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada

Zbog strašnih posljedica agresije na Bosnu i Hercegovinu koja je iza sebe ostavila na stotine hiljada ubijenih, preko pedeset hiljada silovanih Bošnjakinja, genocid u Srebrenici, Prijedoru, Višegradu, Kotor, Varoši, potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma kojem je zaustavljena agresija na Bosnu i Hercegovinu, imao je višestruki značaj za Bosnu  Hercegovinu kao međunarodno priznatu državu sa svim elmentima državnosti prema međunarodnom pravu. Sadražj DMS, njegovi aneksi usmjerni su prvenstveno na ustavno-pravnu komponentu (Anex IV), komponentu zaštite, uživanja i poštivanja ljudskih prava (Anex I, VI, VII). Ustavom Bosne i Hercegovine (Anex IV) obezbjeđen je  katalog ljudskih prava koja pripadaju svakom građaninu Bosne i Hercegovine bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku, etničku pripadnost.

Vise: ZAUSTAVITI PSIHOLOŠKI GENOCID NAD BOŠNJACIMA