Zločin u Štrpcima udruženi zločinački poduhvat

otmica-strpci

Zločin u Štrpcima udruženi zločinački poduhvat Vojske entiteta Republika Srpska, Vojske SR Jugoslavije i policije Srbije

Cilj udruženog zločinačkog poduhvata u Štrpcima je bio da se očisti srbijansko – bosanskohercegovački granični pojas od Bošnjaka, da se Bošnjaci svedu na jednu enklavu, da se Bošnjaci kontinuirano, organizovano, planski ubijaju, nasilno iseljavaju, zastrašuju, što su elementi genocida po Konvenciji o sprečavanju genocida. Tržimo da se uhapšeni optuže i osude za najgore oblike zločina protiv čovjeka i civilizacije, a posmrtni ostaci preostalih otetih i ubijenih pronađu i dostojanstveno sahrane. Neshvatljivo je da u međunarodnoj zajednici nije bilo interesovanja da se strašni zločin u Štrpcima procesuira. Neshvatljivo je da u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju niko nije odgovarao za ovaj strašni zlopčin.Na kraju neshvatljivo je da Srbija i Crna Gora nisu procesuirane na međunarodnim sudovina zbog zločina prema svojim građanima bošnjačke nacionalnosti.

Vise: KBSA, IGK SAOPĆENJE POVODOM HAPŠENJA OSUMNJIČENIH ZA RATNI ZLOČIN U ŠTRPCIMA I VIŠEGRADU