9. januar se vezuje za agresiju i genocid

1917303_334021220054874_6080418118292515220_n-1

9. januar se vezuje za agresiju i genocid

Zakonom o 9. januaru srpski politički establišment legalizira antidržavni referendum kao novo sredstvo antibosanske politike i prakse čiji krajniji cilj je samostalnost manjeg bh. entiteta. Dakle srpski velikodržavni, nacionalistički projekt je još stvarnost. Iako je vojno poražen u Drugom svjetskom ratu, kada je predstavljao politički program četničkog pokreta Draže Mihajlovića i izbjegličke vlade u Londonu, taj projekt je obnovljen osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Istog stoljeća devedesetih godina on je eskalirao sa dva međusobno povezana elementa: prvi je osvajanje tuđih teritorija, uključujući i osvajanje međunarodno priznate, suverene, nezavisne države Bosne i Hercegovine agresijiom, drugi element jeste istrijebljenje naroda, genocidom, posebno nad Bošnjacima.
Proslavom 9. januara kao sekularnog praznika za one građane koji to žele pokušava se nametnuti tezu da je Bosna i Hercegovina nastala tako što su se u Dejtonu 1995. godine spojile Federacija BiH i Republika Srpska. To je antihistorijska teza koja pokušava poništiti hiljadugodišnju tradiciju bosanskohercegovačke tradicije, zemlje, teritorije, države i društva.
9. januara 1992. godine izvršena je ustavno-pravna agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tog dana samozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila je deklaraciju o proglašenju “Srpske Republike Bosne i Hercegovine”. Taj čin bio je početak otvorene agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane bosanskih Srba kao produžene ruke velikosrpskog srbijanskog režima. Uslijedila je potom oružana agresija, genocid, kulturocid, urbicid, ekocid, etnocid, elitocid nad Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima. Formirani su koncentracioni logori smrti za mučnja, silovanja i ubistva. Izvršeno je nasilno protjerivanje Bošnjaka, Hrvata i drugih, te uništen veliki broj duhovnih i kulturnih dobara. Zato je zakon o proslavi 9 januara diskriminirajući akt jednog nacionalistićki homogenizianog naroda protiv svih drugih koji su prije agresije i genocida bili većina na tom teritoriju.
9. januar za istraživače genocida, aktiviste ljudskih prava i sloboda i mnoge Kanađane i njihove organizacije i zajednice ostaje kao jedan od najcrnjih dana u historiji čovjeka i civilizacije. Taj dan označava početak najvećeg sistematskog, planiranog udruženog zločinačkog poduhvata protiv države Bosne i Hercegovine i njenih građana, posebno njenog najbrojnijeg naroda, Bošnjaka, početak najvećeg zločina poslije Holokausta u Evropi, čije su institucije, policija i vojska, pred Međunarodnim sudom pravde proglašene krivim za počinjeni genocid u tako zvanoj UN-ovoj sigurnosnoj enklavi Srebrenica. Agresija na čovjeka i civilizaciju je proslavljati 9. januar kao sekularni dan entiteta čiji osnivači Radovan Karadžić i Ratko Mladić odgovaraju pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju za agresiju i genocid. Agresija na čovjeka i civilizaciju, na istinu i pravdu je negiranje zločina agresije i genocida, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda povratnika i nasilna zabrana sjećanja za žrtve i svjedoke agresije i genocida od strane političkog establišmenta manjeg bh. entiteta na čelu sa neprijateljem države Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom.
9 januar dezavuira manji bh. entitet i veže ga s presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu iz feburara 2007. godine, kojom je sudski potvrđeno da su vojne i policijske institucije manjeg bh. entiteta počinile genocid. Tom presudom delegitimiran je manji bh. entitet što je genocidna tvorevina, a legitimirano pravo žrtava i svijedoka agresije i genocida na istinu i pravdu. Sustinski dio te istine i pravde je borba protiv diskriminirajućeg zakona o proslavi 9. januara, odnosno obilježavanje 9. januara kao dana početka genocida u Bosni i Hercegovini.
Institut za istraživanje genocida, Kanada još jednom podsjeća da se 9. januar vezuje za agresiju, genocid, kulturocid, ekocid, etnocid, urbicid, elitocid, mućenja u koncentracionim logorima smrti, masovna silovanja, masovna i nasilna protjerivanja i masovna uništenja, privrednih, kulturnih i duhovnih dobara građana Bosne i Hercegovine. Manji bh. entitet nikada neće biti srpska država na tlu međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, bez ozbira na insistiranje održavanja paradržavnih ceremonija poput 9. januara.
IGK