Istina o genocidu u BiH, S. Halilovic

copyright_aabadoluajansi_2013_20130305150953

Prof.dr. Safet Halilović

Fakultet političkih nauka u Sarajevu

 ISTINA O GENOCIDU

Osvrt na knjigu Smaila Čekića: GENOCID i istina o genocidu u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu i Institut za istraživanju zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Sarajevo, 2012. godina.

Vise: ISTINA O GENOCIDU (3) 03 04 2013 (2) (2)