Genocid između obmane i istine

10441379_10203792701999706_2951010992935322891_n

Krivo srastanje – genocid između obmane i istine

Autor: Nedim Seferović:

Nedim Seferović je član Internacionalnog ekspertno tima Instituta za istraživanje i rukovodilac projekta  Prijedor Genocide Research (PGR)

“U posljednje vrijeme u javnom, prvenstveno medijskom prostoru Bosne i Hercegovine pitanje genocida (u najširem smislu riječi) ponovo intenzivnije dolazi u fokus, iako to pitanje praktično još od kraja ratnih dešavanja ne gubi na aktuelnosti. Ta reaktuelizacija potaknuta je u određenoj mjeri novootkrivenim masovnim grobnicama koje daju za pravo da se pitanje genocida u određenim opštinama dovede u žižu interesovanja javnosti, kao i nečasnim postupcima općinskih i enitetskih organa Republike Srpske koji su u Višegradu uz podršku stotinjak policajaca, od kojih priličan broj pripadnika specijalne jedinice MUP-a, uzurpirali pravo na određivanje kakav sadržaj spomenika odgovara, odnosno ne odgovara „činjenicama o karakteru rata“. Ovo su samo neki od primjera koji potvrđuju činjenicu da fenomen genocida počinjenog u ratu u Bosni i Hercegovini 1992 – 1995. nije dovoljno racionalno, objektivno i naučno sagledan u svojoj potpunosti. Ogroman problem koji utiče na ovu činjenicu jeste i to da je pitanje genocida rastegnuto na dvije krajnosti istog polariteta – rigidni nacionalizmi na jednom kraju svim nastojanjima pokušavaju da negiraju bilo kakav zločin koji bi se mogao okarakterizirati kao genocid, a na drugom kraju kratkovida intelektualna elita (uz čast izuzecima) genocid nerijetko instrumentalizira do banalnosti prilagođavajući upotrebu tog termina dnevnopolitičkim interesima. U oba slučaja, najveća žrtva je istina.

S druge strane, recentni napisi iz akademskih krugova također daju povoda razmišljanju o genocidu u Bosni i Hercegovini. Tri najsvježija primjera, iako nikako najbitnija, su politikantsko negatorsko izlaganje Efraima Zuroffa, direktora jerusalemskog ureda Simon Wiesenhal centra, blagonaklona recenzija knjige „Humanitarno razaranje Jugoslavije“ Dr. Davida Gibbsa iz pera Dr. Dejana Jovića, i tekst Christian Axboe Nielsena originalno objavljen u časopisu Journal of Genocide Research, a prenesen u bosanskohercegovačkom sedmičniku „Dani“ (br. 866 i 867). Sadržajno različiti, a ipak kontekstualno bliski, i Zuroffove izjave, kao i oba teksta propituju činjenicu da li se u Bosni i Hercegovini desio genocid. Ovaj tekst je djelimično odgovor na tekst gospodina Nielsena za koji smatramo da zaslužuje podrobniju analizu. Dijelom je i prilog debati o genocidu kao najtežem obliku zločina protiv čovječnosti”.

Vise: The sample letter Krivo srastanje genocid izmedju obmane i istine