Međunarodna zajednica, spriječite uništenje Bošnjaka

10897832_10204910690879604_1462305928248209863_n

Armin Čusto, dipl.iur
Član Internacionalnog ekspertnog tima, Instituta za istraživanja zločina genocida Kanada
MEĐUNARODNA ZAJEDNICA, SPRIJEČITE UNIŠTENJE BOŠNJAKA
Kontinuirano osporavanje i ograničavanje osnovnih ljudskih prava u manjem bh.entitetu od završetka agresije i genocida pa do danas ima za posljedicu da Bošnjaci koji su preživjeli genocid u 11 valova genocida, preživljvaju ponovo psihološki genocid, aprthejd, kada je međunarodna zajednica još 1946. godine rekl, „Nikad više genocid“. Molba roditelja, djece prema političkim predstavnicima Bošnjaka da im pomognu u njihovoj borbi za Bosanski jezik, odnosno pravo na obrazovanje, nailazi na preblage rekacije svedene na štura saopćenja bez preduzimanja konkretnih poteza. Osporavanjem prava na jezik, prava na obrazovanje, jednom narodu se oduzima identitet, koji u konačnici ima cilj, definitivno uništenje Bošnjaka kao naroda. Cilj zvaničnih predstavnika i insitucija u RS-u su nam poznati, ali se nameće pitanje, zbog čega toliki strah da se stane u odbranu Bošnjaka u tom entitetu, budući da su na osnovu tih ljudi dobili legimitet u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Bosne i Hercegovine i drugim nivoima vlasti.

Više: MEĐUNARODNA ZAJEDNICA, SPRIJEČITE UNIŠTENJE BOŠNJAKA